ONDARA PORTA AQUEST DIJOUS A PLE UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER A INCLOURE L’APORTACIÓ AL MUNICIPI DE 94.476 EUROS DEL FONS DE COOPERACIÓ DE LA GENERALITAT

Amb l’ajust de les partides pressupostàries resultant es posaran en marxa punts verds, es realitzaran millores en via pública i s’impulsarà el pla de millora de façanes, entre altres actuacions

Ondara, 28.06.17. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 29 de juny el ple ordinari de la corporació municipal, i en l’ordre del dia destaca una modificació de crèdits per a incloure en el pressupost municipal la partida de 94.676 euros destinada per la Generalitat Valenciana al municipi, dins Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana. Aquesta aportació de la Generalitat permetrà ajustar diverses partides pressupostàries segons ha avançat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro.

D’una banda, es contempla un increment en la partida de parcs i jardins, amb una aportació de 33.000 euros, que es destinarà a la implantació de diversos “punts verds” en unes quantes zones del poble. Es tractaria de la creació, per part de l’Ajuntament, de zones verdes i enjardinades, a semblança de les creades durant la iniciativa del “Pàrquing Day”, amb l’objectiu de divulgar els beneficis que la vegetació urbana aporta a la societat i aconseguir un poble més verd, amb més jardins, i amb més diversitat.

D’altra banda, s’incrementa la partida d’obres en via pública amb 15.000 euros, que es destinaran al soterrament del cable telefònic que creua per damunt del Prado i impedeix actualment la utilització dels contenidors soterrats del carrer Doctor Barraquer. Aquesta obra està emmarcada en les actuacions per al canvi del sentit de circulació en l’entorn del Prado i la Plaça de Bous. D’altra banda, també es preveu realitzar una millora vial en l’entrada del poble per l’Avinguda d’Alacant.

S’inclou a més la dotació de 15.000 euros per al Pla de Rehabilitació de Façanes del centre del poble, que constarà d’ajudes per als propietaris de vivendes per millorar les seues façanes, a fi d’arreglar el patrimoni local. Un pla que es posarà en marxa enguany, segons ha avançat José Ramiro. Una altra de les actuacions que es podran escometre amb la modificació de crèdits serà la instal·lació d’una barana a l’interior de la Torre del Rellotge (BIC), al costat de l’escala, per a dotar de seguretat aquest bé patrimonial i permetre la realització de visites guiades.

Amb la modificació de crèdits es donarà una subvenció de 3.000 euros a la Junta Central de Confraries per la celebració de La Passió. En l’àmbit cultural es destina una partida de 12.000 euros, sobrants de les partides de comunicació i promoció econòmica del 2016, per a la instal·lació de cinc Mupis amb informació cultural en zones estratègiques del nucli urbà amb la finalitat d’acostar les propostes culturals a la ciutadania. També es destinen 13.000 euros per a l’adquisició d’un escenari per a estalviar costs una vegada s’amortitze la seua compra.

A més, entre altres ajusts, amb la modificació de crèdits s’adaptarà el nou règim retributiu local, amb un increment de 5.212 euros de retribucions a alts càrrecs, a més de 638 euros de quotes a la seguretat social.

Publicado en Actualitat, Política.