ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 29 DE JUNY

Ondara, 27.06.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 29 de juny de 2017 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. 900/2017, 1125/2017, 1205/2017, 1271/2017. Aprovació actes de les Sessions anteriors (27/04/17, 25/05/17, 03/06/17 I 08/06/17)

2.- EXP. 1394/2017. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 1223/2017. Donar compte delegació específica en el Regidor de Territori, Planejament, Gestió i Disciplina Urbanística.

4.- EXP. 1392/2017. 5000 Policia Local. Carta de compromisos per a la prevenció i la seguretat local de la Marina Alta.

5.- EXP. 1384/2017. 2010 Convenis. Conveni Generalitat Valenciana i Ecoembes i Ajuntament d’Ondara. Acceptació pròrroga.

6.- EXP. 1397/2017. 4002. Pressupost. Modificació de Crèdit. Transferències i majors ingressos. Aprovació Provisional.

7.- EXP. 1394/2017. Informes de l’Alcaldia Presidència.

8.- EXP. 1394/2017. Torn obert de paraules.

Publicado en Actualitat, Política.