ONDARA CELEBRA PLE EXTRAORDINARI EL DIJOUS 8 DE JUNY

Ondara, 06.06.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 8 de juny de 2017 a les 20:30 hores una sessió extraordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. 1228/ 2017. Portaveus de Grups Polítics Municipals i Junta de Portaveus. Donar compte.

2.- EXP. 1220,1221,1222,1223/2017. Decrets de l’Alcaldia Presidència: Tinents d’Alcalde, Membres Junta de Govern, Delegacions a Junta de Govern, Delegacions a Regidors. Donar compte

3.- EXP. 1224/2017 Nomenament de representants de la Corporació en Òrgans Col·legiats i Organismes.

4.- EXP. 1225/2017. Composició de les Comissions Municipals. Donar Compte.

5.- EXP. 1226/2017. Règim Retributiu Corporació 2017-2019. Dedicacions, indemnitzacions per assistències, dotació a grups polítics.

6.- EXP. 1227/ 2017. Periodicitat de les Sessions del Ple de la Corporació.

7. EXP 1275/2017. Matèria 3003. Subvencions ajudes per inversions finacerament sostenibles Anualitat 2017. “Obres Reparacions Camins” .

8.- EXP 1276/2017. Matèria 3003. Subvencions ajudes per inversions financerament sostenibles Anualitat 2017. « Obres Enllumenat Públic».

9.- EXP 1277/2017. Matèria 3003. Subvencions ajudes per inversions financerament sostenibles Anualitat 2017. « Obres Cicle Hídric Pamis».

Publicado en Actualitat, Política.