ONDARA PORTA DEMÀ A PLE LA MOCIÓ SOBRE EL TREN, ENGEGAR LES MESURES DURANT EL PROCÉS DE REVERSIÓ DE LA SANITAT I LA MODIFICACIÓ DE PREUS DE LA PISCINA

La modificació de l’ordenança de preus de la piscina, pistes de pàdel i sala de fitness, persegueix ampliar les modalitats i formats d’utilització dels diferents serveis

Ondara, 24.05.17. L’Ajuntament d’Ondara celebra demà dijous 25 de maig la sessió ordinària del ple de la corporació municipal corresponent al mes de maig, i en l’orde del dia, entre altres assumptes, s’abordarà la modificació de l’ordenança fiscal dels preus públics per la prestació del servei de piscina municipal, sala de fitness i pistes de pàdel; la moció per a engegar mesures durant el procés de reversió de la gestió de la sanitat pública de la Marina Alta; i la moció de la línia de ferrocarril Gandia-Dénia.

Pel que fa a la modificació de l’ordenança de preus de la piscina, pistes de pàdel i sala de fitness, l’objectiu de la modificació és poder ampliar les modalitats, possibilitats i formats d’utilització dels diferents serveis (no havent-se incrementat els preus en si). Les principals novetats són, d’una banda, la creació d’abonaments trimestrals (fins ara només existia l’abonament anual, i amb aquesta nova modalitat trimestral es pretén arribar a un perfil d’usuari que s’inscriuria en períodes concrets de l’any); d’altra banda, apareixen els preus de classes individuals (s’amplia el ventall de serveis, en oferir als usuaris diverses possibilitats de contractació (1 sessió, 5 sessions o 10 sessions); a més a més, en el cas de classes per a embarassades, s’ha reduït el preu mensual, i s’ha introduït una proposta de cost trimestral de l’activitat. Entre les novetats també destaquen els preus de pàdel; es volen potenciar aquestes instal·lacions esportives exteriors, i per això s’inclou la proposta per a iniciar una nova activitat mensual de pàdel amb monitor, així com la possibilitat de rebre classes individuals.

Respecte a la moció de la línia de ferrocarril Gandia-Dénia, es tracta de la moció conjunta (acordada per partits, sindicats, associacions empresarials, entitats veïnals i entitats i ciutadans a nivell individual), per a reclamar l’arribada del Tren de la Costa. En aquesta moció s’exigeix al Govern d’Espanya l’aprovació definitiva del Tren de la Costa, contemplant les al·legacions efectuades per la Generalitat i els Ajuntaments afectats; a convocar la comissió de seguiment entre la Generalitat i el Ministeri de Foment per a revisar i actualitzar el protocol subscrit sobre el Tren; a treballar conjuntament perquè la construcció del Tren de la Costa entre Gandia i Alacant siga una realitat i es plasme de manera suficient i adequada en els pressupostos dels organismes i administracions públiques competents des de 2017, entre altres mesures incloses en la moció.

Quant a la moció per a engegar mesures durant el procés de reversió de la gestió de la sanitat pública de la Marina Alta, s’indica que “conscients que la reversió no pot ser immediata, (però sí dins d’aquesta legislatura) l’Ajuntament acorda exigir a la Generalitat Valenciana que durant el procés de reversió que ha de començar de forma urgent, engegue les mesures següents:

-Canvi de l’equip directiu de Marina Salut, consensuant amb l’empresa un equip de persones dialogants, que tinguen clar que la seua funció en aquests moments consisteix a facilitar el traspàs a la gestió privada en les millors condicions possibles.

-Recuperació de servei de laboratori, externalitzat en l’empresa Unilabs.

-Dotació de professionals a la USMIA perquè puga complir amb els criteris exigits per Conselleria en altres departaments sanitaris.

-Desmantellament de la Unitat d’Alt Rendiment.

-Dotació suficient de professionals per a atendre la població de la Marina Alta en condicions dignes i per a rebaixar el nivell d’estrès dels mateixos professionals. Especialment, és necessari establir plans de substitució i de reforç de personal per vacances, seguint les directrius marcades per Conselleria en les poblacions costaneres.

-Obertura permanent de la sala d’hospitalització de la tercera planta.

-Fiscalitzar efectivament que ni un sol pacient privat passe per davant de pacients del sistema públic.

-Exigir a Marina Salut la construcció de les obres previstes en el contracte (construcció del segon Centre de Salut de Dénia i ampliació del de Calp), o en defecte d’això, l’execució de la fiança definitiva per l’import corresponent.

-Instar a la Generalitat Valenciana a executar aquelles obres que per mandat de les Corts (en Proposició no de Llei i en els Pressuposts 2017) i per necessitat, s’ha compromés, com el Centre de Salut de Pedreguer.

-Harmonització del sistema informàtic de Marina Salut amb els sistemes informàtics propis de la Conselleria de Sanitat, tal com estableix el plec de condicions.

-Exigir a Marina Salut protocols d’actuació i derivació de pacients, clars i consensuats amb l’administració sanitària, especialment en aquelles patologies greus que necessiten d’una màxima coordinació i col·laboració entre els diversos nivells del Sistema de Salut (SAMU, unitats i centres de referència”.

Publicado en Actualitat, Política.