ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 26 DE GENER

Ondara, 23.01.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 26 de gener de 2017 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS EP 2139/2016 DE 15/12/2016 I EP 23/2017 DE 16/01/2017.

2.- EP 149/2017. CORPORACIÓ 2015-2019. Presa de Possessió Regidor En Yves Gregori Bosch, del grup PARTIT POPULAR.

3.- EP 167/2017. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

4.- EP 152/2017. INTEGRACIÓ REGIDORS GRUPS MUNICIPALS I COMISSIONS INFORMATIVES MUNICIPALS I ÒRGANS MUNICIPALS.

5.- EP 2180/2016. PROPOSTA PER INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT A ELIMINAR LA TAXA DE REPOSICIÓ D’EFECTIUS EN LA FUNCIÓ PÚBLICA.

6.- EP 167/2017. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.