ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 1 DE DESEMBRE

Ondara, 29.11.16. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 1 de desembre de 2016 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS EP 1829/2016 DE 27/10/2016 I EP 1975/2016 DE 14/11/2016.

2.- EP 2082/2016. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.

3.- EP 1953/2016. RENÚNCIA REGIDOR ANTONIO FRANCISCO DOMENECH MARTÍ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR.

4.- EP 1974/2016. 4011 SERVEIS ECONÒMICS. PROPOSTA ADJUDICACIÓ BÉNS IMMOBLES, SUMA GESTIÓ TRIBUTÀRIA .

5.-EP 1763/2016. 4009 PRESSUPOST. INFORME MOROSITAT 3º.TRIMESTRE 2016.

6.-EP 1762/2016. 4009 PRESSUPOST. EXECUCIÓ PRESSUPOST 3º.TRIMESTRE 2016.

7.- EP 2002/2016, 1004. PROPOSTA QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT ELS GRUPS MUNICIPALS COMPROMÍS, PSPV-PSOE I PARTIT POPULAR SOBRE FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

8.- EP 2020.2016. PROPOSTA DEFENSA PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE, QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT ELS GRUPS MUNICIPALS COMPROMÍS, PSPV-PSOE I PARTIT POPULAR.

9.- EP 1991.2016. PRESSUPOST. APROVACIÓ PROVISIONAL PRESSUPOST GENERAL 2017. BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL.

10.- EP 2063.2016.- ORDENANCES: ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA REPLEGA TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS. APROVACIÓ PROVISIONAL.

11.- EP 869/2016. MATÈRIA 3003. DONAR COMPTE SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ. OBRA RENOVACIÓ CLAVEGUERAM PAMIS. APROVACIÓ PROJECTE.

12.- EP 1937/2016. PROPOSTA D’ÀREA DE PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVICI DE TAXI EN ELS MUNICIPIS D’ONDARA, EL VERGER, ELS POBLETS, BENIARBEIG.

13.-EP 2082/2016. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.