ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 27 D’OCTUBRE

Ondara, 25.10.16. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 27 d’octubre de 2016 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EP 1630/2016. Aprovació acta de la sessió anterior (29/09/2016)

2.- EP 1829/2016.Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.

3.-EP 396/2015.PRESSUPOST. Liquidació Pressupost 2014. Donar compte inversions financerament sostenibles . Anualitat 2014.

4.- EP 181/2016. PRESSUPOST. Liquidació Pressupost 2015. Donar compte inversions financerament sostenibles . Anualitat 2015.

5.- EP 1835/2016. PRESSUPOST. Expedient 4/2016 modificació de crèdits. Aprovació provisional.

6.-EP 1768/2016. Proposta per a defendre els cítrics valencians davant del canvi d’aranzels de la unió europea.

7.- EP 1328/2016. URBANISME. Modificació Puntual núm. 4 del Pla Parcial Industrial de millora dels Sectors 5, 6 i 7 “ Marjals”.Aprovació Definitiva.

8.-EP 1829.2016.Precs i preguntes

Publicado en Actualitat, Política.