ONDARA CONVOCA LES BASES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN TÈCNIC DE RÀDIO

Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 d’agost en la seu de l’empresa municipal

Ondara, 16.08.16. L’empresa municipal PIMON d’Ondara ha publicat les bases per a la contractació d’un tècnic/a de ràdio, per a realitzar aquesta funció en l’emissora municipal La Veu d’Ondara. Les sol·licituds es presentaran fins al 31 d’agost de 2016 (inclusiu) en les Oficines de l’empresa municipal (Plaça del Mercat núm. 6), acompanyant el Currículum vitae i justificant els mèrits al·legats, acompanyant els documents acreditatius. També s’haurà de presentar una breu explicació sobre l’aportació que pensa el/la candidat/a que podria fer en la ràdio municipal d’Ondara, i com pensa que s’hauria de desenvolupar una ràdio local participativa. A més s’aportarà una gravació en MP3 amb una mostra de la seua veu, almenys en un exemple de locució comercial i un altre de presentació d’un programa, amb una duració màxima de 60 segons.

Les bases s’han publicat en les oficines de l’empresa municipal, el Tauler d’Edictes municipal, Casa de Cultura/Biblioteca, Oficines Municipals de l’ADL i seu electrònica de la pàgina web municipal www.ondara.org, on els interessats poden consultar aquestes bases completes.

L’objecte de la convocatòria és la contractació d’un tècnic de ràdio a temps complet ( 40 hores a la setmana amb horari flexible, en funció de les necessitats de la programació), i la funció seran les activitats pròpies d’un tècnic/a, locutor i comercial de ràdio, entre altres, realitzar els controls, locutar, realitzar entrevistes, comercialitzar els serveis i aconseguir publicitat.

Quant a la titulació i experiència mínima requerida, es podran presentar a la convocatòria les persones que reuneixen les condicions establides almenys en un dels tres apartats següents: els aspirants hauran de disposar, almenys, del títol de Batxiller, Formació Professional de grau mitjà o equivalent i d’una experiència laboral demostrable d’almenys 3 anys en un lloc de treball semblant. O bé, si la titulació de què disposen els aspirants és de Formació Professional de grau superior en l’àmbit de la comunicació i/o l’audiovisual, l’experiència laboral demostrable podrà ser d’un mínim 2 anys en un lloc de treball semblant. Si l’aspirant disposa d’una titulació universitària en l’àmbit de la comunicació o les tècniques audiovisuals, l’experiència mínima requerida serà d’1 any en un lloc de treball semblant.

Els títols universitaris, graus, o formació professional a què fan referència el dos apartats anteriors, en els àmbits de la comunicació, i/o les tècniques audiovisuals es considerarà en el seu sentit més ampli. Inclús, tenint en compte el vessant comercial del lloc, es valoraran estudis de màrqueting. Els aspirants hauran de demostrar a més els seus coneixement orals de valencià. La informació de les bases es pot consultar de forma completa, així com les puntuacions i criteris de selecció, en seu electrònica de la pàgina web municipal www.ondara.org.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.