ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 26 DE MAIG

 

Ondara, 24.05.16. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 26 de maig de 2016 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

 

ORDRE DEL DIA

1.- EP 700/2016. Aprovació acta anterior del dia (28/04/2016).

2.- EP 876/2016. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EP 181/ 2016. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Liquidació Pressupost General 2015. Donar compte.

4.- EP 561/ 2016. 4002 SERVEIS ECONÒMICS, Donar compte Informe Morositat i PMP Primer Trimestre Pressupost General 2016.

5.-EP 562/2016. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Donar compte Execució PRIMER Trimestre Pressupost General 2016.

6.-EP 838/2016. 2010.CONVENIS. Conveni de Col·laboració entre l’Associació Valenciana de Meteorologia « Josep Peinado « ( AVAMET) i l’Ajuntament d’Ondara per a la divulgació de les dades d’una estació meteorològica per part d’AVAMENT a Ondara.

7.-EP 790/2016. 1206 ENTITATS. Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus 6, Àrea de Gestió A1. Aprovació Estatuts.

8.- EP 875/ 2016. 4002. Serveis Econòmics. Transferències de crèdit del Pressupost General de 2016. Aprovació provisional.

9.- EP 898/2016. 2010 Convenis. Conveni Generalitat Valenciana i Ecoembes i Ajuntament d’Ondara. Acceptació prorroga.

10- EP 826/2016. 8601 Agricultura. Adhesió Creació D.O.C. « Moscatell de la Marina»

11.- Precs i preguntes.

Publicado en Actualitat, Política.