ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 28 D’ABRIL

 

 

Ondara, 26.04.16. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 28 d’abril de 2016 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

1.- EP 487/2016. Aprovació acta anterior del dia 31/3/2016.

 

2.-EP 700/2016. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia Presidència.

 

3.- EP 490/2016. 4003 Ordenances. Ordenança Municipal Circulació. Modificació: Aprovació provisional.

 

4.- EP 629/2016. 1001 Associació «RUTA DELS RIURAUS” Adhesió i aprovació Estatuts i nomenament representant de la Corporació.

 

5.- EP 654 /2016. 5800 Conveni col·laboració entre la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d’Educació, investigació, cultura i esports i l’Ajuntament d’Ondara, per al desenvolupament de projectes de formació professional dual del sistema educatiu en la Comunitat Valenciana.

 

6.- EP 1803/2016. Aprovació Informe sobre compatibilitat de l’Alcalde Zeus Serrano Soler.

 

7.- EP 539/2016. 5803 Servei de Transport en autobús. XEBIC D’ONDARA.

 

8.- EP 682/2016. 4020 Ordenança reguladora Festes del poble d’Ondara.

 

9.- EP 699/2016. 4020 . Ordenances Fiscals. Ordenança reguladora de la taxa per drets d’examen.

 

10.- EP 718/2016. Proposta Regidora d’Educació rebuig de l’escrit de l’Entitat Cultural i cívica Plataforma Valencianista PLV i Circul Cívic Valencià.

 

  1. Precs i preguntes.
Publicado en Actualitat, Política.