ONDARA APROVA EL PROTOCOL A SEGUIR PER A INSTAL·LACIONS D’UNFLABLES EN TOT EL TERME MUNICIPAL

L’objectiu és informar i sensibilitzar a la ciutadania sobre les mesures de seguretat necessàries per instal·lar i autoritzar els unflables

Ondara, 06.05.24. L’Ajuntament d’Ondara ha aprovat el protocol a seguir per les instal·lacions de castells unflables i similars en tot el terme municipal d’Ondara (incloent les instal·lacions en zones particulars i propietats privades). L’objectiu és informar i sensibilitzar a la ciutadania sobre les mesures de seguretat necessàries per instal·lar i autoritzar els unflables.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Ondara ha aprovat el protocol a seguir per a instal·lacions de castells inflables e instal·lacions similars, redactat per l’Enginyer Municipal, de conformitat amb la circular de Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències de la Generalitat Valenciana, de data 23 de novembre de 2022.

El protocol indica que si el castell inflable no està obert al públic en general i s’ubica en terreny privat amb control d’accés (per exemple, una festa en un jardí d’un xalet), el titular serà el responsable de instal·lar castells que complisquen amb la normativa tècnica aplicable, i de contractar un segur de responsabilitat civil. També serà responsable de la correcta instal·lació del castell en tot cas, i especialment en casos de vent apreciable.

Si el castell està obert al públic en general o s’ubica en terreny públic, el titular haurà de presentar prèviament una declaració responsable a l’Ajuntament, amb la documentació relativa a la construcció del castell, certificat del segur de responsabilitat civil i identificació completa del responsable. A més de la declaració responsable, caldrà aportar un certificat final de muntatge firmat per tècnic competent. Aquest certificat de muntatge haurà de ser registrat per la seu electrònica de l’Ajuntament o presentat a la policia local d’Ondara abans de l’inici de l’activitat. Sense aquest certificat de muntatge, s’entén que la declaració responsable aportada quedarà invalidada i el castell inflable no disposarà del permís necessari per a instal·lar-se. El titular haurà d’avisar a la policia local amb suficient antelació per a que puguen revisar la instal·lació del castell.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.