L’11 DE DESEMBRE COMENÇARAN LES OBRES DE MILLORA DE LES CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS EN TOSSALS

Ondara, 01.12.23. L’Ajuntament d’Ondara ha anunciat que el dilluns 11 de desembre començaran les obres de millora de l’evacuació de pluvials en la zona del Pla Parcial Tossals, amb l’objectiu d’evitar els problemes derivats de la xarxa existent mixta de pluvials i fecals, que provoca problemes d’inundacions en vivendes de la zona. Aquesta obra serà executada per la Diputació Provincial d’Alacant, dins la subvenció per a Infraestructures Hidràuliques d’Abastiment i Sanejament 2022 (cicle hídric), amb un pressupost de 98.788,11 euros (IVA inclòs); sent el 80% de subvenció per la Diputació Provincial, i el restant 20% d’aportació municipal. L’obra s’executarà als carrers Enric Valor, Botànic Cavanilles (en l’encreuament amb aquest) i Joan Lluís Vives (puntualment). L’empresa contractista és Excavaciones y desmontes Pistola S.L. i té un termini d’execució de 10 setmanes. L’execució es realitzarà per trams i el contractista anirà avisant els veïns i Policia Local.

L’obra consisteix en l’execució d’una nova xarxa de pluvials separativa del carrer Enric Valor, que arreplegarà aigües des dels carrers Botànic Cavanilles i Joanot Martorell i posteriorment n’arreplegarà d’Enric Valor, Peset Alexandre, Josep Grimalt Mauro i Joan Lluís Vives. L’objectiu de l’actuació és suplementar la xarxa existent, que és insuficient tant per embornals com per secció de la canonada.

Les obres se centren en l’execució d’una xarxa pluvial separativa de pluvials en el carrer Enric Valor, que a més connectarà amb una canalització natural existent, descongestionant els pluvials de la zona tant en superfície com en la xarxa, que és clarament insuficient, i per tant alleujant la xarxa de fecals en la zona. Per a això, s’executarà un gran embornal lineal en un punt altament conflictiu, a més d’altres cinc embornals d’ajuda i es desviaran les aigües. Les obres se situen en sòl públic municipal, tant en el vial com en la canalització en la zona verda del parc de Tossals. Es planteja una actuació completa que descongestionarà les aigües en cas de pluges fortes o moderades. La zona es troba completament urbanitzada, si bé les condicions de canalització d’aigües pluvials són clarament insuficients. La xarxa de sanejament existent arreplega també les aigües pluvials. La solució passa principalment per l’arreplega de les aigües pluvials en el carrer Botànic Cavanilles per a descongestionar Pintor Murillo, que és el carrer amb més problemes en rebre totes les aigües. En el traçat fins a la desembocadura a la canalització existent en el parc, s’alleujarà la superfície amb l’execució d’embornals.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.