ONDARA CONVOCA EL I CONCURS DE PINTURA RÀPIDA “ELS COLORS D’ONDARA” PER AL 12 DE NOVEMBRE, EL PRIMER DIUMENGE DE LA FIRA D’ONDARA 2023

Ondara, 31.10.23. Enguany, dins de la programació de la Fira d’Ondara 2023, se celebrarà el I Concurs de Pintura Ràpida “Els colors d’Ondara”, convocat per l’Associació d’Artistes de la Marina Alta ADAMA, junt a la Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament d’Ondara (dirigida per Raquel Mengual).

El concurs tindrà lloc el diumenge 12 de novembre en horari de matí (des de les 9:30 hores), en llocs emblemàtics del centre històric i al voltant del Prado, sent aquest el primer diumenge de la Fira d’Ondara 2023, en què se celebrarà la VII Fira Comarcal Marina Alta, entre altres esdeveniments.

Les Bases I Concurs de Pintura Ràpida “Els colors d’Ondara” són les següents:

https://laveu.ondara.org/wp-content/uploads/2023/10/diptico-bases-concurso-pintura-ondara-2023-CAST.pdf

https://laveu.ondara.org/wp-content/uploads/2023/10/diptico-bases-concurso-pintura-ondara-2023-VAL.pdf

1. PARTICIPANTS

Podrà participar qualsevol artista que ho desitge, a partir de 16 anys d’edat. La tècnica a utilitzar serà lliure.

Tema lliure.

Ubicació. Centre Històric i al voltant del Prado. Els artistes han de comunicar a l’organització el lloc on s’ubiquen per a pintar.

2. SUPORTS

Els suports seran aportats per les persones participants, amb unes mesures

mínimes de 50 cm i màximes de 100 cm, per qualsevol dels seus costats. Cada participant portarà tot el material necessari per a la realització de l’obra, també el cavallet, i sols s’admetrà una obra per artista.

S’admetran teles blanques o preparades amb una capa de color uniforme.

3. JURAT

El jurat estarà format per persones vinculades al món de l’art a proposta de

la Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme i Adama, i la seua decisió serà inapel·lable. El primer premi quedarà en propietat de l’Ajuntament d’Ondara. Qualsevol contingència no recollida en aquestes bases serà resolta segons els criteris de l’organització.

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

4. CRITERIS DE VALORACIÓ

Els criteris objectius d’avaluació seran: qualitat tècnica, artística, composició, creativitat, innovació i originalitat dels treballs. Degut a que les obres han de valorar-se en el seu conjunt, es prescindeix d’atribuir a cada un dels criteris una ponderació relativa, per la dificultat que suposaria per al jurat.

5. INSCRIPCIÓ

La inscripció es realitzarà per correu electrònic a: adama.arte@gmail.com

El termini d’inscripció serà des de la publicació de les bases, fins al dia 10 de novembre de 2023.

Les persones no inscrites ho podran fer el mateix dia del concurs en horari de 8.30 a 9.30 h, en la Casa de Cultura d’Ondara.

6. DATA, HORARI I LLOC DE REALITZACIÓ DEL CONCURS

El concurs de Pintura Ràpida tindrà lloc el diumenge dia 12 de novembre de 2023.

El segellat de suports serà el mateix dia, de 8.30 a 9.30 h en la Casa de Cultura.

El lliurament de les obres serà fins a les 14 h, i restaran exposades en els seus cavallets al moll de l’edifici del Prado fins a les 15 h. El jurat emetrà el veredicte a les 17 h. dins de l’edifici del Prado.

Quedarà anul·lada la participació del/la concursant que no entregue la seua

obra en el temps i lloc establerts.

7. EXPOSICIÓ

Totes les obres seran exposades en la Casa de Cultura amb data que ja s’informarà.

8. PREMIS

1r Premi: 500 €

2n Premi: 250 €

Premi Artista Local: 50 € de material

Premi Artista Comarcal: Un dinar per a 2 persones.

9- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. La sol·licitud de participació en aquesta convocatòria indica consentiment exprés i inequívoc per al consegüent tractament de les dades personals de la persona sol·licitant. El responsable del tractament és ADAMA. Les dades poden ser comunicades a les entitats intervinents en l’organització de l’esdeveniment i al jurat qualificador, així com publicats (incloent imatges i enregistraments) en xarxes socials i mitjans de comunicació propis i generals

Publicado en Actualitat, Ajuntament.