NOTA DE PREMSA DEL PP D’ONDARA * PUJADA IBI

**Nota de premsa PP Ondara **

Dijous passat 26 d’Octubre, es va celebrar el ple ordinari del nostre ajuntament. En este ple hi havien molts punts importants que marcaven el futur del nostre municipi, per exemple, la nova pujada de l’IBI o la del fem. Des del PP d’Ondara votem en contra d’este sense sentit. Nosaltres pensem que els diners on millor estan és en la butxaca del contribuent. Amb això no volem dir que no cal pagar impostos, clar que sí, però ningú s’explica com fa uns mesos, just abans d’eleccions, es baixen 3 punts el tipus impositiu de l’IBI i ara després d’eleccions es pugen 10 punts. Realment sí sabem perquè és, i els veïns també, no fa falta ser massa astut per a saber que són mesures populistes a la recerca de vots que després s’esvaeixen a principis de legislatura. També haurien d’explicar (PSPV I COMPROMIS) perquè quan el PP va fer la reforma cadastral, que suposava una pujada del rebut de l’IBI ells es van posar com una fera, oposant-se en tot i alarmant als veïns i veïnes del que suposaria això, i després resulta que, després de 8 anys de govern del PSPV I COMPROMIS ingressant una mitjana de 1,5 milions d’euros anuals més que en temps del PP, ara no tenen suficient i ho pugen més. Tampoc tenen bastant amb la pujada de fa dos anys del fem, la tornen a pujar, i no poc, la pugen un 24%. La pregunta és, perquè pobles com Pedreguer, el Verger, Gata, Dénia, Beniarbeig, Teulada, etc… no pugen els impostos? tots aboquen els residus al mateix lloc i els costa el mateix, tots tenen despeses i inverteixen en infraestructures i no pugen l’IBI. En realitat tot té una explicació, és simplement la gestió dels quals governen si és bona, no tens problemes financers i no has de pujar impostos ni taxes. Al contrari, si fas una mala gestió, has de pujar l’IBI, el fem, les quotes de les escoles esportives, etc…Quan gestiones bé, et pots permetre el luxe de construir un espai juvenil i pagar-lo sense que hages de pujar res, i si gestiones malament, han de pagar els veïns eixe espai. Nosaltres pensem que si no pots pagar-ho i finalment són els veïns els que han de pagar, s’hauria de fer una consulta popular per a veure si realment ho volen. El mateix diem amb l’edifici de Català, edifici que pagarem durant anys i que al nostre parer no hi havia necessitat. Venen temps difícils, molt difícils i hem d’ajudar a la gent que més ho necessita, no podem seguir amb esta mena de política excloent, que portara a molta gent a passar-ho malament.

NOTA DE PRENSA DEL PP DE ONDARA * SUBIDA IBI

**Nota de premsa PP Ondara **

El pasado Jueves 26 de Octubre, se celebro el pleno ordinario de nuestro ayuntamiento. En este pleno habían muchos puntos importantes que marcaran el futuro de nuestro municipio, por ejemplo, la nueva subida del IBI o la de la basura. Desde el PP de Ondara votamos en contra de este sin sentido. Nosotros pensamos que el dinero donde mejor esta es en el bolsillo del contribuyente. Con esto no queremos decir que no hay que pagar impuestos, claro que si, pero nadie se explica como hace unos meses, justo antes de elecciones, se bajo 3 puntos el tipo impositivo del IBI y ahora después de elecciones se suben 10 puntos. Realmente si sabemos porque es, y los vecinos también, no hace falta ser un lince para saber que son medidas populistas en busca de votos que luego se desvanecen a principios de legislatura.

También tendrían que explicar (PSPV I COMPROMIS) porque cuando el PP hizo la reforma catastral, que suponía una subida del recibo del IBI ellos se pusieron como una fiera, oponiéndose en todo y alarmando a los vecinos y vecinas de lo que supondría esto, y luego resulta que tras 8 años de gobierno del PSPV I COMPROMIS ingresando una media de 1,5 millones de euros anuales mas que en tiempos del PP, ahora no tienen suficiente y lo suben mas.

Tampoco tienen bastante con la subida de hace dos años de la basura, la vuelven a subir, y no poco, la suben un 24%.

La pregunta es, porque pueblos como Pedreguer, Vergel, Gata, Denia, Beniarbeig, Teulada, etc… no suben los impuestos? todos vierten los residuos al mismo sitio y les cuesta lo mismo, todos tienen gastos e invierten en infraestructuras y no suben el IBI. En realidad todo tiene una explicación, es simplemente la gestión de los que gobiernan, si es buena, no tienes problemas financieros y no tienes que subir impuestos ni tasas, al contrario, si haces una mala gestión, tienes que subir el IBI, la basura, las cuotas de las escuelas deportivas, etc…

Cuando gestionas bien, te puedes permitir el lujo de construir un espacio juvenil y pagarlo sin que tengas que subir nada, si gestionas mal y tienen que pagar los vecinos ese espacio. Nosotros pensamos que si no puedes pagar y finalmente son los vecinos los que tienen que pagar, se tendría que hacer una consulta popular para ver si realmente lo quieren. Lo mismo decimos con el edificio de Catala, edificio que pagaremos durante años y que a nuestro parecer no había necesidad.

Vienen tiempos difíciles, muy difíciles y tenemos que ayudar a la gente que mas lo necesita, no podemos seguir con este tipo de política excluyente que llevara a mucha gente a pasarlo mal.

**Nota de premsa PP Ondara **

Publicado en Actualitat, Política.