L’AJUNTAMENT D’ONDARA APROVA LA MODIFICACIÓ DE L’IMPOST DE L’IBI AMB 2 ABSTENCIONS DINS DE L’EQUIP DE GOVERN

La modificació de l’impost de Béns Immobles (IBI), que suposarà una pujada del 14% dels rebuts de l’IBI de Bens Immobles Urbans del poble respecte al 2023, ix endavant amb els 5 vots en contra del PP, 2 abstencions (una del PSPV i una de Compromís) i 6 vots a favor de l’Equip de Govern

Ondara, 27.10.23. «No ens agrada la pujada, anem a demostrar el descontent dels partits i dels col·lectius amb abstencions, però necessitem aprovar això». Aquestes eren les paraules de l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, ahir en el ple ordinari d’octubre, sessió en què es va aprovar la modificació de diverses ordenances fiscals reguladores de taxes i imposts municipals. Concretament, va argumentar així el punt de la modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI. Aquesta modificació de l’impost de Béns Immobles (IBI), que suposarà una pujada del 14% dels rebuts de l’IBI de Bens Immobles Urbans del poble respecte al 2023, va ser aprovada amb els 5 vots en contra del PP, 2 abstencions (una del PSPV, Raquel Mengual, i una de Compromís, Nerea Mallol) i 6 vots a favor de l’Equip de Govern.

En el que respecta a la modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI, el tipus de gravamen serà per a Béns Immobles Urbans 0,74 %; per a Béns Immobles Rústics 0,85 %; i per a Béns Immobles de característiques especials: 1,30 %. El tipus impositiu actual en Béns Immobles Urbans és 0,64 (perquè en octubre de 2022 va baixar del 0,67 al 0,64; això, segons va reconèixer José Ramiro, «tal volta va ser un error, perquè es van deixar d’ingressar 90.000 euros en aquest concepte enguany»). L’ajust del 14% possibilitarà un increment dels ingressos municipals de 330.000 euros en 2024. José Ramiro va argumentar la necessitat de quadrar un pressupost que permeta afrontar aquest pròxim exercici projectes sense pèrdua de subvencions supramunicipals, al mateix temps que s’ajusten totes les despeses municipals el màxim possible, perquè en els darrers anys (2021,2022 i 2023) s’ha tingut que anar gastant bona part del romanent de tresoreria per a fer front a increments de preus que afectaven a subvencions, entre altres operacions. No obstant això, José Ramiro va matisar i va insistir en què no volien fer aquesta pujada, però que era necessària. De fet, va argumentar el descontent dels partits de l’Equip de Govern amb aquesta pujada, que van demostrar amb 2 abstencions; una dins del PSPV i una de Compromís.

També la portaveu de Compromís, Nerea Mallol, va recalcar que no estaven d’acord amb la pujada de l’IBI però que «és necessària eixa pujada, per molt que ens dolga i que no ens agrade, per tot el que ha dit l’Alcalde: hi ha menys ingressos per plusvàlues, llicències d’obra, etc. Ens agrada? No, però hem de fer-ho; no podem fer una altra cosa, perquè, sinó, comprometem l’estabilitat pressupostària de l’Ajuntament». També el Regidor de Compromís, Jordi Dominguis, va argumentar que «no ens queda una altra, perquè les fonts de finançament de l’Ajuntament són les que són», indicant que l’Ajuntament té que continuar fent promoció econòmica i labor social, i que no es pot deixar de fer inversions ni descapitalitzar l’Ajuntament.

El portaveu del PP, Àlex Hernández, va acusar a l’Equip de Govern de «no haver gestionat bé i no haver tingut bona previsió». Va argumentar que la mesura de l’any passat de rebaixar l’IBI «va ser electoralista», també que no queden estalvis «no només per haver de pagar aportacions per fer projectes subvencionats, sinó que també moltes despeses de regidories han anat tirant de la caixa de romanent que hi havia». Ara, va dir, «no queden estalvis i, en canvi, tenim edificis com l’Espai Català o Espai Jove que cal mantenir, i això comporta gastos». En canvi, va posar com a exemple altres pobles com Pedreguer, El Verger, Xàbia, Gata o Teulada, on no puja l’IBI. Per contra, va esmentar que Ondara té, per exemple, un Centre Comercial que ingressa a les arques municipals grans quantitats en concepte d’IBI. El PP, finalment, va votar en contra de la modificació de l’IBI.

Cal indicar que la principal novetat de l’ordenança de l’IBI és que s’aplicarà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost per a aquells béns immobles d’ús residencial que es troben desocupats permanentment. En el cas de béns immobles d’ús residencial desocupats per un període superior a dos anys, el recàrrec podrà aconseguir el 100%.

Amb els vots en contra del PP i a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís es va aprovar la modificació de la Taxa del Servei d’Arreplegada, Tractament i eliminació de residus Sòlids Urbans augmentarà la quota de les vivendes residencials a 139,8 (actualment la quota és de 112,5 euros), el que suposa un increment de la taxa d’un 24,3% (27,3 euros al any, o 2,2 euros al mes). El motiu de l’actualització de la taxa ve derivat exclusivament per l’increment del preu del tractament dels residus en la planta del Campello. Al respecte, el Regidor de SINMA; Jordi Dominguis, va matisar que, tot i que s’ha reduït en els darrers quatre anys el cost de la recollida dels residus per part de SINMA en 5,05 euros per tona (gestió que fa directament l’Ajuntament d’Ondara per mitjà de l’empresa municipal), i que s’ha mantingut el cost per tona en la planta de transferències de Dénia, la pujada es deu a l’augment del preu (en més d’un 50%) del tractament dels residus en la planta del Campello. Cal indicar, no obstant això, que la pujada serà assumida, en part, pel propi Ajuntament d’Ondara; atès que dels 150,79 euros de cost per vivenda, 139,8 euros seran abonats pels rebuts que paguen els usuaris, i la resta serà assumit pel consistori. El portaveu del PP, Àlex Hernández, va argumentar que en altres pobles que també fan el tractament en la planta del Campello, no es repercuteix aquest cost en els veïns, afegint que cal buscar millors ingressos sense pujar la quota a les famílies.

La taxa de l’Escola Infantil Municipalno va ser una actualització de les quanties econòmiques, ja que aquest servei ara s’autofinança amb les quotes actuals, sinó quees va modificar per arreplegar la novetat de la incorporació aquest curs de l’alumnat de 0-1 anys, i per arreplegar el cost per a les famílies que no tramiten el bo infantil en els trams de 1-2 anys i 0-1 anys. Aquest punt va eixir endavant per unanimitat de tots els grups, Equip de Govern PSPV-Compromís i PP. També es van aprovar per unanimitat els preus de la piscina municipal, que tindran un increment d’aproximadament un 30% en 2024 per tal d’incloure les noves activitats que es desenvolupen en les instal·lacions (nova piscina coberta exterior, nous cursets i activitats, dotació i obertura del gimnàs, etc.) i perquè fa 11 anys que no s’actualitzen.

Quant a la modificació de l’ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, es va fer un recés per tal d’incorporar la proposta del PP i així, es va aprovar per unanimitat. Cal indicar que des de 2006 no es modificava aquesta taxa, i en l’ordenança es proposava inicialment un increment del 10% lineal. Finalment, eixa pujada no serà lineal i es va ajustar perquè els vehicles més modests, així com camions i furgones de treball (per afavorir als autònoms) no patisquen eixe increment. Així, la pujada del 10% es veurà reduïda en funció de la potència i classes de vehicles (Turismes, Autobusos, Camions, Tractors, etc). Per als turismes: de menys de 8 cavalls fiscals (CVF), i de 8 fins a 11,99 CVF, la pujada serà del 5%; i de 12 fins a 15,99 CVF, serà del 8%. En camions de menys de 1.000Kg, la pujara serà del 6%, i de 1.000 a 3.000kg, del 8%.

Es van aprovar per unanimitat la taxa d’expedició de documents administratius i l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Publicado en Actualitat, Política.