ARRANCA LA CREACIÓ DEL NOU CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA D’ONDARA DE LA LEGISLATURA 2023-2027

Fins el 27 de setembre estarà obert el termini d’inscripció per a la representació local (representants de la ciutadania i entitats municipals) en el Consell de Participació 2023-2027

Ondara, 15.09.23. L’Ajuntament d’Ondara engega el procés per la creació del nou Consell de Participació Ciutadana de la nova legislatura. Cal recordar que el ple de setembre de 2021 va aprovar per unanimitat el Reglament Municipal de Participació Ciutadana d’Ondara, que pretén «formalitzar una nova modalitat de presa de decisions basada en la participació dels veïns i veïnes d’Ondara, arreplegar el seu dret a la participació plena i en condicions igualitàries, així com potenciar un teixit associatiu ric, plural i dinàmic». Al febrer de 2022, l’Ajuntament d’Ondara va procedir a la constitució del primer Consell de Participació Ciutadana, compost per 3 representants de la ciutadania i 3 entitats municipals, tal i com recull el Reglament de Participació Ciutadana Municipal. Segons el Reglament, el nou Consell de participació es farà els primers sis mesos després de les eleccions municipals, motiu pel qual l’Ajuntament d’Ondara torna a posar en marxa ara el procés per la creació del nou Consell.

El Regidor de Democràcia Participativa d’Ondara, Miguel Gomis, ha anunciat que el període d’inscripció per a formar part del Consell de Participació Ciutadana d’aquesta legislatura estarà obert fins el dimecres 27 de setembre 2023. Una vegada finalitzat aquest termini, i sempre que hi haja més de 3 candidatures en cada categoria (representants de la ciutadania i entitats municipals), es realitzarà un sorteig públic on es triaran els representants de la ciutadania i de les entitats municipals que constituiran el Consell de Participació 2023-2027. En el cas de no presentar-se més de 3 candidatures, les candidatures presentades s’incorporaran automàticament al Consell de Participació Ciutadana. A més, hi formaran part d’aquest Consell, tal com recull el Reglament, representants polítics; l’Alcalde, el Regidor de Participació, i els tècnics que l’Ajuntament considere oportuns (que tindran veu però no vot). La constitució del nou Consell de Participació Ciutadana tindrà lloc el 19 d’octubre a l’Espai Jove d’Ondara.

Les inscripcions per a formar part del Consell de Participació Ciutadana es podran fer de manera telemàtica o de manera presencial per Registre d’Entrada. Enllaç : https://forms.gle/XBeoWdcsrEZcExDX6

Des de l’Ajuntament d’Ondara es vol animar a tota la ciutadania a participar en tot el procés del Consell Participatiu. Es pot consultar el Reglament de Participació Ciutadana al següent enllaç: https://joventut.ondara.org/participacio

Cal indicar que el Consell de Participació Ciutadana és l’òrgan de coordinació dels processos de participació ciutadana del municipi d’Ondara. Per a la convocatòria de l’acte de Constitució del Consell poden participar totes les persones que hi consten en el Registre Municipal de Participació Ciutadana. El procediment d’elecció dels representants de les ciutadanes i els ciutadans serà per sorteig entre les candidatures presentades. El sorteig serà públic i es farà el mateix dia de constitució del Consell. Les candidates i els candidats s’hauran d’inscriure a l’Ajuntament almenys tres setmanes abans de la celebració d’aquest acte i l’Ajuntament farà pública la llista de candidatures. Les Funcions del Consell de Participació Ciutadana seran Coordinar els processos i mecanismes de participació ciutadana de les polítiques puntuals que se sotmeten a participació; Garantir la transparència i la neutralitat dels processos participatius; Mobilitzar els participants dels diferents processos participatius; i Difondre els resultats dels processos participatius.

*AJUNTAMENT D’ONDARA*

Publicado en Actualitat, Ajuntament.