ONDARA APROVA EN PLE EXTRAORDINARI DEMANAR SUBVENCIÓ PER LA DIGITALITZACIÓ DELS SISTEMES D’AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM, I ELS FESTIUS LOCALS DE 2024

Ondara, 10.08.23. L’Ajuntament d’Ondara ha celebrat hui 10 d’agost una sessió extraordinària del ple de la Corporació Municipal, amb la motivació de complir els terminis reglamentaris. La sessió ha aprovat per unanimitat de totes les forces polítiques (Equip de Govern PSPV-Compromís, i Partit Popular) els dos punts de l’ordre del dia. D’una banda, s’han aprovat, a proposta de la Regidoria de Festes i Tradicions que dirigeix Jordi Ruíz-Orejon, els següents dies de Festes Locals per a 2024: dilluns 8 de juliol de 2024, festivitat de la Mare de Déu de la Soledat, i divendres 26 de juliol de 2024, festivitat de Santa Anna.

D’altra banda, s’ha aprovat (també per unanimitat) la memòria del projecte “Digitalització dels sistemes d’Aigua Potable i Clavegueram d’Ondara” redactat per l’empresa concessionària de l’explotació d’aigua potable i clavegueram en el municipi d’Ondara “Aguas de Valencia SL.” amb un pressupost de licitació de 340.030,33 euros (IVA exclòs). L’acord del ple inclou demanar l’ajuda (la qual serà presentada directament per la concessionària dels serveis d’abastiment d’aigua potable i clavegueram en el municipi d’Ondara, Aguas de Valencia) davant la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, segons la convocatòria d’ajudes per a la digitalització del Cicle Urbà de l’aigua en municipis menors de 20.000 habitants de la Comunitat Valenciana, en el Marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PERTE digitalització del Cicle de l’Aigua) publicada en Diari Oficial de la Generalitat número 9626, de data 27 de juny de 2023. En el ple s’ha aprovat la participació de l’Ajuntament d’Ondara en l’esmentat procediment, com a titular dels serveis de sanejament i proveïment d’aigua potable, per si mateix a través de l’entitat concessionària de l’explotació d’aigua potable i clavegueram en el municipi d’Ondara ,“Aguas de Valencia .SL.” , en qualitat de beneficiària; s’ha acceptat expressament el procediment i s’ha aprovat la sol·licitud d’ajuda. Cada subvenció podrà cobrir fins al 100% del pressupost base de licitació (exclòs IVA). En cas que la subvenció no supere el 100% el cost del projecte, aquest serà assumit per l’empresa concessionària Aguas de Valencia.SL. amb càrrec a les tarifes del servei, en tant al fet que és l’empresa concessionària la beneficiària de les ajudes sol·licitades. De forma que l’Ajuntament d’Ondara no cal que efectue cap reserva de crèdit per a fer front al finançament a la part no subvencionada del projecte presentat en aquesta convocatòria d’ajudes.

Publicado en Actualitat, Política.