L’AJUNTAMENT D’ONDARA TORNA A LICITAR LES OBRES DEL NOU BAR DE LA PLAÇA DE BOUS

Ondara, 11.04.23. L’Ajuntament d’Ondara, en la Junta de Govern Local celebrada el passat 27 de març de 2023, va acordar l’aprovació de l’expedient per la contractació de les obres del nou bar de la Plaça de Bous. Cal recordar que el projecte del nou Bar de la Plaça de Bous va quedar desert en 2022 per temes econòmics, i que ja s’ha modificat, s’ha aprovat en Junta de Govern i ara es torna a treure a licitació amb un Pressupost base de licitació (IVA inclòs) de 303.436 euros, amb una durada de l’execució de 12 mesos. L’anunci de licitació i tota la documentació s’ha publicat en el perfil del contractant i en la Plataforma de Contractació de l’Estat. La data màxima de presentació d’ofertes serà el 19 d’abril.

D’altra banda, en la Junta de Govern Local del passat 27 de març es va informar favorablement la proposta promoguda per l’Ajuntament de Dénia per la prestació conjunta del servei de taxi en època estival. L’Ajuntament de Dénia ha presentat al d’Ondara la iniciativa de proposar a la Conselleria de Transports, per a l’anualitat de 2023, la “prestació conjunta de taxi com a reforç en el període d’estiu (des de l’1 de juliol fins al 31 d’agost) amb determinats municipis de la comarca de la Marina Alta: El Verger, Els Poblets, Ondara, Pedreguer i Xàbia”. A la vista de la motivació de la proposta de l’Ajuntament de Dénia, i fetes les consultes oportunes amb el col·lectiu del taxi en Ondara, la Junta de Govern Local, ha informat favorablement aquesta proposta.

En l’última Junta de Govern del passat mes de març, també es va adjudicar el contracte de serveis de retirada de vehicles de la via pública en Ondara a l’empresa Denia Assistance per un Pressupost anual màxim de 19.360 euros (IVA inclòs), amb una durada d’un any, prorrogable anualment fins a 3 anys més. Les noves tarifes aplicables per la retirada de vehicles de la via pública a Ondara, segons les distintes tipologies del servici (resultat d’aplicar la baixa del 5% sobre els preus unitaris de referencia), són les següents : Tipus A – 39,08 euros, Tipus B – 73,56 Euros, Tipus C – 86,21 euros (preus amb IVA).

En la Junta de Govern es va donar compte també, en l’apartat d’estadística, que el nombre d’habitants empadronats en Ondara a data d’1 de gener de 2023 és de 7369, segons es dedueix de les alteracions introduïdes en el Padró Municipal d’Habitants.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.