ONDARA VA CELEBRAR AHIR EL PRIMER PLE ORDINARI D’ENGUANY 2023

Ondara, 27.01.23. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar ahir dijous 26 de gener de 2023 el primer ple ordinari de la Corporació Municipal d’enguany. En la sessió es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics (Equip de Govern PSPV-Compromís, PP i Ciutadans) la desestimació, per part de l’Ajuntament, de la Declaració de Situació Individualitzada de Minimització d’Impacte Territorial de l’edificació situada en Sol Urbanitzable No Programat, emplaçada en Partida Tossals, polígon 5. Una sol·licitud de declaració presentada pels propietaris, amb la finalitat de legalitzar la construcció destinada a vivenda a través del procediment de declaració de situació individualitzada en Sol No Urbanitzable. La Declaració es desestima en base a l’informe tècnic de l’arquitecta de l’Ajuntament, en què s’indica, entre altres arguments, que «no és procedent la declaració de situació individualitzada de minimització d’impacte territorial en un sòl qualificat pel planejament urbanístic municipal com «urbanitzable no programat». L’acord aprovat pel ple denega la sol·licitud de declaració de situació individualitzada de minimització d’impacte territorial de l’edificació situada en sòl urbanitzable no programat que ha estat sol·licitada pels propietaris; en segon lloc insta a que per part de l’òrgan municipal competent es procedisca a incoar expedient de restauració de la legalitat urbanística, de conformitat amb allò indicat per l’informe tècnic municipal, i en tercer lloc, notificar l’acord als interessats juntament amb la comunicació dels recursos pertinents.

També al ple es va aprovar per unanimitat l’acord per a designar els representants de la Corporació de l’Ajuntament d’Ondara en la MACMA, conforme preveu l’art. 7 dels seus Estatuts, que, amb els canvis recents realitzats, preveu la designació per a Ondara de 2 representants, més l’Alcalde. Així, es designa als següents regidors i regidores: Alcalde President: José Ramiro Pastor; titular Raquel Mengual Bisquert (Regidora de Cultura), i s’afig també com a titular a Mar Chesa Pedros (Regidora d’Esports).

D’altra banda, al ple de gener es va donar compte del Pla Anual de Control Financer, que estableix per a cada exercici el marc per a les actuacions de control financer sobre la gestió economicofinancera i pressupostària de Municipi i dels seus ens dependents. L’òrgan interventor serà l’encarregat d’elaborar aquest Pla Anual de Control Financer, capaç d’arreplegar les actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar durant l’exercici en vigor. El Pla Anual de Control Financer inclou totes aquelles actuacions la realització de les quals per l’òrgan interventor deriven d’una obligació legal i les que han sigut seleccionades sobre la base d’una anàlisi de riscos. Aquest pla suposarà el funcionament amb el «Gestiona» de segona generació, segons va indicar el Secretari Municipal.

En l’apartat d’informes de Regidories, la responsable d’Educació i Esports, Mar Chesa, va informar de la pròxima celebració de la V Trobada d’Educació Infantil a la Marina Alta, que s’impartirà el dissabte 4 de febrer a Ondara, amb la presència telemàtica de Gino Ferri (enguany el tema serà “Processos de transformació educativa”), així com de la celebració de la marxa i carrera per muntanya XIII Gegant de Pedra (GDP XIII), el diumenge 19 de febrer. El Regidor de Festes i Tradicions, Miguel Gomis, va parlar dels esdeveniments del seu departament d’aquest mes de gener, donant les gràcies a tots els que van col·laborar en la Cavalcada de Reis del dia 5; va donar l’enhorabona a l’Associació de Carreters i Cavallistes pels actes de Sant Antoni del passat cap de setmana 21 i 22 de gener; i també va recordar que aquest dissabte 28 de gener se celebrarà el Mig Any de Sant Jaume, ja sense restriccions, i va convidar a tot el poble a gaudir de la festa.

L’Alcalde, José Ramiro, va aprofitar els informes finals per a explicar, referent al darrer ple del mes de desembre 2022, en què els veïns van acudir al ple per preguntar sobre la urbanització dels carrers Joan Gil i Santa Anna. Segons va dir, els tècnics han trobat que el projecte d’urbanització dels carrers es va encomanar per l’Ajuntament a PIMON, i per la seua banda, l’empresa municipal PIMON ho va subcontractar a tres empreses, i que no s’ha pogut trobar encara la documentació de PIMON de 2009 referent a aquest projecte, indicant que quan es trobe, es contestarà. No obstant, va anunciar que, en cas de no trobar tota la documentació, l’Equip de Govern proposarà crear una comissió d’investigació per a que els ex-responsables polítics i tècnics d’eixa època (2009) que van tindre que veure amb la dita urbanització i la seua execució, expliquen que va passar amb el projecte.

Publicado en Actualitat, Política.