ONDARA CELEBRA EL PRIMER PLE ORDINARI D’ENGUANY AQUEST DIJOUS 26 DE GENER 2023

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 24.01.23. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 26 de gener de 2023 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1.EXP. PLENS/2022/12. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (22/DESEMBRE/2022).

2.EXP. PLENS/2023/1. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA I REGIDORIA D’HISENDA. DONAR COMPTE.

3.EXP. 2035/2022. MATÈRIA 4405. URBANISME. DECLARACIÓ DE SITUACIÓ INDIVIDUALITZADA DE MINIMITZACIÓ D’IMPACTE TERRITORIAL DE L’EDIFICACIÓ SITUADA EN SÒL URBANITZABLE NO PROGRAMAT, EMPLAÇADA EN PARTIDA TOSSALS, POLÍGON 5, PARCEL·LA 293. DESESTIMACIÓ.

4.EXP. 2939/2022.MATÈRIA 4000.SERVEIS ECONÒMICS. PLA DE CONTROL FINANCER. DONAR COMPTE.

5.EXP. 2936/2022. MATÈRIA 1201. PROPOSTA D’ACORD DEL NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN LA MACMA. APROVACIÓ.

6.EXP. PLENS/2023/1. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

7.EXP. PLENS/2023/1. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.