ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 22 DE DESEMBRE

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 20.12.22. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 22 de desembre de 2022 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2022/11. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (24/NOVEMBRE/2022).

2. EXP. PLENS/2022/12. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA I REGIDORIA D’HISENDA. DONAR COMPTE.

3.EXP. 2700/2022. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ.

4.EXP. 2869/2022. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ.

5.EXP. 2392/2022. MATÈRIA 4002. APROVACIÓ PROVISIONAL PRESSUPOST GENERAL 2023. BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL.

6.- EXP. 2884/2022. APROVACIÓ PLA D’AUTOPROTECCIÓ ÀREA RECREATIVA MOLÍ COVÍ. ACTUACIÓ FRONT A LES EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ FRONT ALS INCENDIS FORESTALS. RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 19 DE DESEMBRE DE 2022.

7.-EXP. PLENS/2022/12. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

8.- EXP. PLENS/2022/12. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.