ONDARA ELEVA A PLE LA REBAIXA DE L’IBI; EL PLA DE JOVENTUT, I LA CESSIÓ DE TERRENYS PER MILLORAR ELS ACCESSOS AL PARC COMERCIAL

Ondara, 26.10.22. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 27 d’octubre la sessió plenària ordinària de la corporació municipal, i entre els punts de l’ordre del dia destaca l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI, que passarà d’un tipus impositiu actual de 0,67 al 0,64, el que suposarà una baixada d’un 4,48% de tots els rebuts de l’IBI de Bens Immobles Urbans del poble.

D’altra banda, al ple ordinari d’octubre es porta a aprovació la cessió de terrenys a la demarcació de Carreteres de d’Estat en la Comunitat Valenciana per a solucionar els problemes de col·lapse que es generen a la rotonda elevada del parc comercial. El col·lapse de trànsit en la rotonda elevada del Centre Comercial se solucionarà amb un carril d’incorporació a la N-332 per a evitar la pujada a la rotonda dels vehicles amb destinació cap a l’AP7, Dénia o Alacant. Aquests vehicles s’incorporaran directament a la N332 i així evitaran la pujada a la rotonda, per a aconseguir més fluïdesa en totes les altres direccions. Per a això es crearà una nova rotonda en aquest ramal. Per tal de crear eixa rotonda i fer els accessos, al ple es plantejarà cedir a la Demarcació de Carreteres de l’Estat en la Comunitat Valenciana (Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana) els terrenys necessaris per a la realització de l’obra pública de modificació del traçat de la via col·lectora-distribuïdora existent entre els enllaços de la N-332 d’Ondara (centre) i d’accés al polígon Sectors Marjals 5-6-7; amb una superfície de 6.024 m2. Per aquesta cessió s’ha considerat que l’obra projectada per la Demarcació de Carreteres de l’Estat en la Comunitat Valenciana és de gran interès per al municipi i en especial per a la funcionalitat del polígon industrial i comercial de Marjals 5-6-7, ja que actualment es produeixen grans problemes de congestió de trànsit en les vies d’accés a la zona.

Al ple d’aquest dijous també es porta a aprovació el I Pla de Joventut per al Municipi d’Ondara, el qual tindrà una duració fins als 2025. El Pla de Joventut per al Municipi d’Ondara 2022-2025 presenta un diagnòstic de la situació a Ondara de la joventut així com unes línies d’actuació a tres anys vista. Segons l’Alcalde i Regidor de l’àrea, José Ramiro, el Pla de de Joventut per al Municipi d’Ondara 2022-2025 s’entén com a eina de transformació de la realitat d’Ondara a partir de la transformació de la situació dels i les joves que ací hi viuen, i la seua intenció és poder portar a terme totes les actuacions que es recullen en aquest Pla, de manera descentralitzada, construïdes al voltant de la participació juvenil i dinamitzades als espais d’Ondara que més freqüenten els i les joves. L’objectiu principal del Pla de Joventut és realitzar un disseny de les línies d’actuació de les polítiques de joventut d’Ondara de forma coordinada i integral; tot incorporant la participació dels diferents agents: polítics, administratius i els i les joves del municipi; decidint i prioritzant d’una manera consensuada els eixos d’actuació tenint en compte tots els punts de vista que han configurat l’anàlisi.

Publicado en Actualitat, Política.