EL SANEJAMENT DELS COMPTES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA PERMET AL GOVERN LOCAL PROPOSAR UNA BAIXADA DE l’IBI EN 2023

L’Equip de Govern proposa baixar el tipus impositiu de l’IBI, que actualment és del 0,67, i rebaixar-ho al 0,64

La recaptació municipal serà similar a la de 2022, tot i que les despeses seran majors per l’augment de preus

Ondara, 24.10.22. L’Ajuntament d’Ondara gaudeix actualment d’unes arques municipals completament sanejades, amb una acta d’arqueig (diners líquids en els comptes públics) de 2.670.812 euros en octubre de 2022; i havent liquidat ja tots els seus préstecs, que ha pogut anar amortitzant en anys anteriors gràcies a les mesures d’estalvi i a haver realitzat totes les inversions amb fons del propi Ajuntament, sense recórrer a nous endeutaments. En 2015, quan l’actual Equip de Govern va entrar a governar, la primera acta d’arqueig signada per la Regidora d’Hisenda va ser de 55.920 euros; els préstecs de l’Ajuntament ascendien a 3.778.000 euros, i el deute per habitant era 569 euros.

Gràcies a la liquiditat i solvència actual dels comptes municipals a què s’ha arribat amb Raquel López com a Regidora d’Hisenda, es pretén aplicar per a 2023 una baixada en el rebut de l’IBI que paguen els veïns i veïnes d’Ondara, segons ha avançat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. La baixada serà d’un 4,48% del rebut, passant d’un tipus impositiu actual de 0,67 a 0,64. Aquesta mesura suposarà una baixada de tots els rebuts de l’IBI d’urbana del poble, segons ha confirmat José Ramiro. La reducció del tipus impositiu de l’IBI serà elevada a aprovació en el ple ordinari d’aquest mes d’octubre 2022.

Si bé la rebaixa de l’IBI suposarà una caiguda dels ingressos en els pressuposts municipals de 2023 (i això tenint en compte que els preus de tot s’estan pujant), la situació econòmica actual de l’Ajuntament d’Ondara permetrà assumir aquesta minva en els ingressos sense portar a la fallida als comptes municipals ni repercutir un major cost a la ciutadania. Respecte d’això, l’Alcalde, José Ramiro, ha volgut destacar que el deute per habitant a Ondara és actualment de zero euros. Des de 2020 l’Ajuntament d’Ondara ja no té pendent el pagament de cap préstec per les mesures d’estalvi i esforços en contenció de la despesa de totes les Regidories de l’Ajuntament.

Quant a l’evolució del rebut de l’IBI a Ondara, cal recordar que l’any 2012 es va sol·licitar la revisió cadastral. En 2013 va entrar en vigor el conegut com “cadastràs” i es va produir un increment desmesurat del valor de les vivendes en el poble d’Ondara. La pujada de la base liquidable s’ha realitzat percentualment anual, un 10% cada any, fins a 2022. El Govern local va començar a abaixar el tipus impositiu any rere any, perquè la pujada en els rebuts de l’IBI no pujara tan dràsticament. En 2014 el coeficient de l’IBI era 0,85, i es va abaixar al 0,77 en 2015, la qual cosa va suposar una reducció del 9,41%. Se van anar aplicant noves rebaixes en els anys 2016 (0,73, un -5,19%), 2017 (0,70, un -4,11%) i 2018 (0,67), deixant el coeficient en el 0,67, la qual cosa suposava una reducció en el rebut del 4,29% respecte a l’any anterior. En 2019 i 2020 es va decidir actuar en la baixada del valor cadastral en compte de la baixada del coeficient de l’IBI com a mitjà per a amortir el “cadastràs”, de manera que es va continuar compensant el rebut de l’IBI per la via de la revaloració a la baixa del valor cadastral que permetia el Ministeri d’Hisenda (una mesura que es va sol·licitar en els últims exercicis per part de l’Ajuntament d’Ondara directament al Ministeri d’Hisenda, i que s’ha permès perquè la modificació cadastral realitzada en 2012 va resultar ser especialment onerosa). L’actuar sobre el valor cadastral ha afectat positivament també als anys posteriors, perquè en anar reduint-se progressivament el valor cadastral dels immobles es paga al final un rebut per l’IBI de menor quantia; en concret, la disminució del valor cadastral va ser del 7% en 2019 i del 3% en 2020.

Ara, per al pròxim exercici de 2023, la situació econòmica actual de l’Ajuntament d’Ondara permetrà proposar una nova baixada de l’IBI passant d’un tipus impositiu actual de 0,67 a 0,64, la qual cosa suposarà una baixada d’un 4,48% del rebut de l’IBI. Aquesta proposta, segons recalca l’Alcalde, vindrà a alleugerir la càrrega fiscal de la ciutadania d’Ondara en una època especialment complicada per a tots, a causa de la inflació, els costs energètics i la pujada dels tipus d’interès que afecten totes les famílies.

CoeficientVariació d’IBIValor CadastralVariació de %Acta d’arqueigPrèstec a 31/12Prèstec per habitant
20140,85 €3.778.000,00 €569,66 €
20150,77 €-9,41%-9,41%55.920,04 €3.206.000,00 €484,51 €
20160,73 €-5,19%-5,19%1.085.207,84 €2.730.000,00 €410,71 €
20170,70 €-4,11%-4,11%1.091.104,23 €1.649.000,00 €244,70 €
20180,67 €-4,29%-4,29%1.243.923,56 €540.000,00 €79,24 €
20190,67 €0,00%-7,00%-7,00%1.149.021,33 €211.000,00 €30,61 €
20200,67 €0,00%-3,00%-3,00%664.291,42 €0,00 €0,00 €
20210,67 €0,00%0,00%1.355.560,25 €0,00 €0,00 €
20220,67 €0,00%0,00%2.670.812,99 €0,00 €0,00 €
20230,64 €-4,48%-4,48%0,00 €0,00 €
Publicado en Actualitat, Política.