SATISFACCIÓ EN L’INICI DEL CURS DE L’ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL D’ONDARA

Es constaten les millores del servei que es presta a les famílies així com les d’àmbit laboral per a les treballadores des de l’aplicació del Reglament de l’Escoleta

Ondara, 07.09.22. Ahir 6 de setembre va començar el nou curs escolar en l’Escoleta Infantil Municipal Joaquina Gavilà d’Ondara, que està gestionada per l’empresa municipal SINMA. Aquest curs 2022/23, l’escoleta compta amb un total de 73 alumnes; 26 d’1-2 anys i 47 de 2-3 anys.

Prèviament a l’inici del curs per a l’alumnat, l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i la Regidoria d’Educació, Mar Chesa, van mantindre una reunió amb el claustre de l’Escoleta, i van manifestar la seua satisfacció per la bona marxa de l’escola infantil municipal arran de les millores i canvis introduïts en els darrers anys, que han motivat un alt grau de satisfacció de les famílies usuàries d’aquest servei, així com una millora de l’àmbit laboral de les treballadores d’aquest centre d’educació infantil municipal. José Ramiro va lloar la tasca que s’ha impulsat en els últims anys des de l’àrea d’Educació que dirigeix Mar Chesa, amb la que s’han aconseguit implementar una sèrie de millores tant organitzatives com educatives i estructurals que han permès que l’Escoleta d’Ondara haja donat un gran salt qualitatiu, constatable per les seues famílies usuàries.

Cal recordar que un dels motius de la millora del servei va arribar amb l’aplicació, des de l’any 2018, del nou reglament de l’Escoleta Infantil Municipal d’Ondara, que va permetre adaptar el servei que es presta des de l’Escoleta a les necessitats de les famílies usuàries, tenint en compte tant les aportacions realitzades per les famílies, com els resultats de les enquestes de satisfacció. El Reglament regula tant la gestió del servei com el règim intern de l’Escoleta Infantil Municipal d’Ondara, i estableix el marc de convivència i de referència per al bon funcionament del Centre i dels distints membres de la Comunitat Educativa, guiant la solució dels problemes pràctics que es presenten en el desenvolupament de les activitats, i garantint un clima de tolerància i respecte. En l’àmbit organitzatiu, afavoreix que el claustre tinga més capacitat organitzativa i pedagògica.

Cal destacar que des de l’aplicació del Reglament, l’Escoleta Infantil Municipal segueix el calendari laboral aprovat anualment (i no el calendari escolar, facilitant així la conciliació familiar) i es divideix en dos períodes. El període ordinari, que s’inicia dins dels 6 primers dies de setembre i fins al 30 de juny, i el període estival, comprés entre l’1 de juliol i el 31 d’agost. L’horari màxim del servei és de 8 a 18 hores. En l’àmbit laboral, l’aplicació del reglament ha suposat la contractació del personal durant els 12 mesos de l’any (en compte de 10 mesos com abans, quan a l’estiu no es comptava amb les mateixes treballadores). D’aquesta manera s’ha passat a fixe (12 mesos) les actuals treballadores que estaven com a fixes discontinues (10 +2 mesos) per a garantir el millor servei i equiparar-ho a la resta de treballadors de SINMA. Això ha redundat en un benefici i estabilitat laboral per a les treballadores, al mateix temps que un avantatge per als xiquets i xiquetes que estan familiaritzats en el període estival amb el personal de la resta del curs (la realització de les escoles d’estiu es fa pel personal docent propi, al igual que les escoles de Nadal i Pasqua).

D’altra banda, cal esmentar que l’Escoleta ha sigut objecte d’importants millores estructurals en les instal·lacions en els últims anys, com l’ampliació del pati. També s’han realitzat totes les millores correctives necessàries en les instal·lacions, com els tractaments específics de plagues durant el curs i especialment durant l’estiu, complementat amb la instal·lació de mosquiteres en totes les aules; l’ampliació i renovació del mobiliari i dels utensilis (carros menjador, taules, trones…); i resta de millores en les instal·lacions (portes de seguretat, tanques, acabats, etc).

Des de la Regidoria d’Educació s’ha volgut aprofitar per a destacar que durant la pandèmia, s’ha treballat amb grups bombolla amb una incidència 0 durant aquest dos cursos, i durant tota la pandèmia s’han aplicat a la perfecció tots els protocols de seguretat i higiene.

L’Escoleta Infantil Municipal compta actualment amb 7 treballadores. La totalitat del planter actual és gestionat per SINMA, incloses les de reforç. L’Escoleta Infantil compta amb un apartat propi en la pàgina web de SINMA https://www.sinma.org/ .

Publicado en Actualitat, Ajuntament.