S’APROVA PER UNANIMITAT EL PROJECTE DEL NOU BAR DE LA PLAÇA DE BOUS

La proposta és el resultat de l’aportació d’idees de diferents experts. Serà un immoble totalment transparent, és a dir, rodejat de vidre perquè es puga vore des de fora.

Ondara, 1-07-2022. El projecte del nou bar de la Plaça de Bous d’Ondara es va aprovar per unanimitat en el ple ordinari del mes de juny. Es tracta d’una proposta que recull les idees de diferents experts sobre la matèria i el que es vol fer és, en paraules de José Ramiro, Alcalde d’Ondara, «en la mateixa planta que té l’actual utilitzar-la només per la part en construcció del que és la cuina-barra i els aseos, i en la resta de la planta fer una coberta tancada en vidre perquè siga transparent a la vista». S’espera que en els pròxims dies estiga preparada una infografia sobre com quedaria el projecte perquè la ciutadania la puga vore i fer les aportacions que consideren oportunes.

En aquest punt Álex Hernández, Portaveu del PP, va voler donar l’enhorabona als tècnics i experts perquè el projecte «està molt encertat» i perquè el preu «ens sembla raonable». Va afegir que tindran tot el recolzament del seu partit. Per la seua banda Joan Costa, Portaveu de Ciutadans, va preguntar si se sap alguna previsió de quan podria estar fet el nou bar i José Ramiro, Alcalde d’Ondara, va dir que no volia avançar plaços perquè depén de moltes coses: «després d’aprovar el projecte cal preparar la licitació i preferisc no dir dates per a no aventurar-nos». Joan Costa va aprofitar el torn de paraula per a preguntar si l’actual bar estarà obert durant les Festes de Sant Jaume. Ramiro va afirmar que els Festers de la Soledat del 2023 oferiran un servei de beguda fora del bar i que només podran utilitzar la part de dins com a magatzem.

Tots els temes que es van tractar al ple ordinari de juny es van aprovar per unanimitat com, per exemple, la ratificació de l’acord del Consell de Participació sobre els pressupostos participatius d’Ondara del 2022. Miguel Gomis, Regidor de Participació, va explicar l’acord i va afirmar que el projecte més votat, que va ser la ventilació del Pavelló Municipal, es faça per mitjà d’una subvenció provincial i que els 50.000 euros destinats als pressupostos participatius vagen dirigits a altres projectes que també estaven els mateixos. Finalment es va decidir que eixos diners es destinen per a la instal.lació d’enllumenat públic per accedir al cementeri, el pàrquing per al Poliesportiu, els espills per al Barri del Crist i la Sala Multisensorial.

També es van aprovar per unanimitat els següents punts de l’ordre del dia:

-Ajudes per a la implantació de noves recollides separades, especialment bioresidus, i millora de les existents.

-Una modificació de crèdits per a poder concedir 3.000 euros de subvenció als festers del Crist.

-Aprovació del compte general del pressupost general de 2021 (que ara passarà a la Sindicatura de Comptes).

-Pagar unes factures del 2021 que han entrat al 2022.

-Aprovació del Pla de Gestió Forestal Sostenible de Segària per a regular els usos (educatius, d’oci i cinegètics).

-Moció per a modificar la Llei 7/2022 de 8 d’abril de residus i sòls contaminats per a una economia circular, amb la finalitat que la llei s’adapte a la realitat actual.

-Moció Manifest Dia de l’Orgull. Va ser llegida per Raquel Mengual, Regidora d’Igualtat.

Una vegada es van tractar tots els punts, diferents regidors i regidores van voler donar compte d’alguns assumptes. Per exemple, Pere Picornell, Regidor de Medi Ambient, va informar que s’ha rebut una subvenció de 22.080 euros per a despeses energètiques; Xisco Giner, Regidor d’Urbanisme i Conseller Delegat de SINMA, va explicar totes les obres que s’han fet al Carrer Sant Doménec (amb un cost de 40.600 euros, uns diners que han eixit del pressupost de SINMA) i va aprofitar per a donar les gràcies els veïns i veïnes de la zona i les persones que alli tenen negocis per la seua paciència i empatia; Raquel Mengual, Regidora de Cultura, va informar que s’han rebut 3 subvencions per a determinades activitats culturals al poble; Miguel Gomis, Regidor de Festes, va donar les gràcies els Festers del Crist d’enguany per l’èxit de les festes, va dir que que ja hi ha comissió del 2023 per a la Soledat i per al Crist i que estan treballant perquè tot estiga preparat quan comencen les Festes de Sant Jaume.

José Ramiro, Alcalde d’Ondara, va aprofitar el moment per a explicar que havien tingut una reunió amb membres de la Unió Musical d’Ondara, Ondarattack, Grup de Danses…per a parlar sobre la futura Casa de la Música i de les Arts Escèniques perquè traslladaren les necessitats i saber què es vol per al futur edifici, un projecte que estarà subvencionat al 100% per la Diputació d’Alacant i que té un primer pressupost ,de 700.000 euros, uns diners que «serien per a una primera fase», va dir. També va voler aclarir que el canvi de la gespa del camp de futbol no s’ha fet encara perquè és la Diputació d’Alacant la que ho ha de fer: «com ha volgut fer-ho tot ella, quan ho considere oportú realitzarà el canvi».

En el torn de precs i preguntes Joan Costa, Portaveu de Ciutadans, va demanar que es faça un esforç per a condicionar el Centre de Dia i que comence a funcionar el més prompte possible, i va preguntar com estan les obres de l’Espai Català ja que, de moment, estan en pròrroga. José Ramiro va dir que, en el cas del Centre de Dia, la Fundació Mare de Déu de la Soledat serà l’encarregada de la seua gestió i serà ella la que marcarà el ritme i dirà què necessita. Sobre l’Espai Català Ramiro va dir que el director de l’obra és qui ho decideix i la segona pròrroga acaba el pròxim 12 de juliol.

Per la seua banda, Jaume Femenía, Regidor del PP, va traslladar la preocupació que tenen diferents veïns i veïnes del poble per les noves tanques que es col.locaran per a les entrades de bous ja que, entenen, «es redueix l’espai per a les persones que corren». José Ramiro va dir que l’informe de l’arquitecte municipal diu que tot està bé i va explicar que les tanques estaran de forma diagonal perquè no es reduïsca l’espai i es col.locarà sorra on està la vorera perquè no hi haja altura.

Publicado en Actualitat.