LA UNIÓ MUSICAL D’ONDARA INFORMA SOBRE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA D’AQUEST DISSABTE 9 D’ABRIL DE 2022

La Unió Musical d’Ondara informa:

Per la present se’ls convoca a l´Assemblea General Ordinària que se celebrarà el dissabte 9 d’abril de 2022 a les 10h en primera convocatòria i a les 10.30h. en segona, a les dependències de la Unió Musical d´Ondara, lloc Aulari de Música, Parc de l´Era s/n, Ondara.

ORDRE DEL DIA :

1.- Lectura i aprovació, si procedeix de l’acta anterior.

2.- Balanç de l’any 2019

3.- Balanç de l’any 2020

4.- Balanç de l’any 2021

5.- Aprovació, si procedeix, del pressupost 2022.

6.- Infome d’activitats dels anys 2019, 2020 i 2021.

7.- Modificació d’estatuts per a autoritzar les assemblees on-line.

8.- Autorització a la Junta directiva per a demanar subvencions.

9.- Elecció dels nous membres de la Junta directiva.

10.-Precs i preguntes.

Amb motiu de la renovació de part de la Junta Directiva, se’ls convoca a tots els socis/es a formar part de la mateixa.

Aquell que estiga interessat, cal presentar aquest butlletí complimentat al despatx de l’Aulari de Música fins les 18:30h dijous 7 d’abril.

Horari d’atenció:

Dimarts de 16h-19h, dimecres de 15.30h-18.30h, dijous de 16.30h a 18:30h.

Publicado en Associacions.