ONDARA COMENÇA EL PROJECTE PER A CREAR UN NOU APARCAMENT EN EL NUCLI ANTIC

El projecte suposarà l’obertura d’un vial entre la Ronda Generalitat i el carrer Sant Cristòfol, amb un àrea d’aparcament d’11 places de cotxe i una zona per a motos

Ondara, 04.03.22. Ahir es va signar l’acta de replantejament perquè en les pròximes setmanes comencen les obres d’execució d’un aparcament amb 11 places de cotxe i una zona per a motos, que donarà servei en el nucli antic d’Ondara. El projecte suposarà l’obertura d’un nou vial entre la Ronda Generalitat i el carrer Sant Cristófol i la creació d’una àrea d’aparcament. El projecte té un pressupost de 54.000 euros, i està finançat íntegrament pel Pla Más Cerca 2021 de la Diputació Provincial d’Alacant. El termini d’execució és de 10 setmanes, una vegada comencen les obres.

L’Alcalde, José Ramiro, acompanyat pel Regidor de Manteniment d’Edificis, Miguel Gomis, i de l’equip tècnic encarregat del projecte, va signar ahir l’acta de replantejament amb l’objectiu que les obres comencen aquest mateix mes de març.

El procés que s’ha dut a terme per a aconseguir impulsar aquestes obres al centre històric va començar en 2020. Al setembre de 2020 es va signar un preacord per a l’adquisició d’un immoble situat al carrer Ronda Generalitat núm. 26 i 28 (la coneguda com O-30) que es destinaria a formar part del viari públic, conforme està previst en el vigent Pla General d’Ordenació d’Ondara. El planejament vigent estableix un vial no desenvolupat que discorre entre el carrer Sant Cristòfol i la Ronda Generalitat, i que afecta parcialment els immobles de Ronda Generalitat 26 i 28. L’Ajuntament pretén dur a terme la connexió entre ambdós zones, per a descongestionar el centre urbà i facilitar la permeabilitat del trànsit tant rodat com de vianants, i donant així compliment a les determinacions del Pla General d’Ondara. Amb tal fi, l’Ajuntament ja va adquirir (a l’abril de 2020), l’immoble situat al Carrer Sant Cristòfol 25, que venia totalment afectat per la referida dotació viària. Amb l’obertura d’aquest vial entre el casc històric i la O-30, es dotarà a la zona d’11 noves places d’aparcament per a turismes i una àrea també per a motos. Les obres contemplen el derrocament del citat immoble per a permetre la connexió entre els dos carrers.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.