EL PRIMER PLE DEL’ANY D’ONDARA APROVA PER UNANIMITAT LA CESSIÓ DEL LOCAL PER A CREU ROJA I EL CONVENI AMB LA RESIDÈNCIA PER A LA CESSIÓ GRATUÏTA DELS TERRENYS

Ondara, 28.01.22. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar ahir dijous 27 de gener el primer ple de l’any 2022, i, entre els punts de l’ordre del dia, es van aprovar per unanimitat de tots els grups polítics (Equip de Govern PSPV-Compromís, PP i Ciutadans) els dos convenis d’àmbit social que s’elevaven a la sessió.

D’una banda, es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració que l’Ajuntament d’Ondara manté en els últims anys amb la Creu Roja per al desenvolupament de diferents projectes i programes assistencials en el municipi. La principal novetat és que l’Ajuntament d’Ondara ha cedit un local municipal a aquesta ONG perquè puga realitzar les seues activitats en la seua nova seu local a Ondara, per a accions com a sensibilització, gestió i captació de voluntariat; formació del voluntariat i laboral; atenció a persones en extrema vulnerabilitat; i activació i seguiment cap a l’ocupació “GPS laboral”. Es tracta de la primera vegada que Creu Roja disposa d’una seu pròpia en el municipi d’Ondara (fins ara realitzava els seus projectes assistencials en la Casa de Cultura o en el Centre Social). Les instal·lacions que ha cedit l’Ajuntament a Creu Roja és un local municipal conegut com “l’antiga sombrereria”, ubicat en una planta baixa de 45 m² en Avinguda Alacant núm. 8 (actualment amb entrada per C/ Verge dels Dolors núm. 2). L’Ajuntament d’Ondara ja ha realitzat obres d’adequació del local als fins prevists al conveni; i les obres estan acabades, a falta que Creu Roja dote d’equipament al local. Tots els grups polítics van votar a favor d’aquest conveni. El portaveu del PP, Álex Hernández, va demanar que s’equiparara el tracte de Creu Roja amb el d’una altra associació assistencial local, com és Càritas. El portaveu de Ciutadans, Joan Costa, va demanar que en el cas d’haver de contractar a algú en igualtat de condicions, que es done preferència a gent d’Ondara. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, va aprofitar per a recordar que des de l’arribada de l’actual equip al govern local, a Càritas no li ha suposat cap desembossament el pagament del seu local, gràcies a la subvenció de l’Ajuntament, i que està en estudi el trasllat a un local de la parròquia.

D’altra banda, el ple d’ahir també va aprovar per unanimitat el conveni regulador pel qual, l’Ajuntament cedeix gratuïtament a la Fundació Nostra Senyora de la Soledat l’espai municipal de l’edifici de la Residència. L’Ajuntament d’Ondara és copropietari del 50% de l’immoble. Cal recordar que en 2017, el ple de l’Ajuntament va aprovar el dictamen sobre la propietat del solar i de l’edifici de la Residència. En el dictamen s’exposava que els terrenys en què es troba la Residència són propietat de l’Ajuntament d’Ondara, mentre que les obres de l’edifici de la Residència van ser finançades per l’Ajuntament i per la Fundació “Nostra Senyora de la Soledat”, a més de per les ajudes rebudes de Diputació i Generalitat Valenciana. Acordant que la propietat de l’edifici fora al 50% per a la Fundació i al 50% per a l’Ajuntament, i que consistori cediria a la Residència el seu percentatge mentre dure la seua explotació. Ara, en el ple d’aquest dijous 27 de gener 2022, es va aprovar el Conveni regulador entre l’Ajuntament d’Ondara i la Fundació Nostra Senyora de la Soledat per a aquesta cessió de l’ús de l’espai municipal situat en la Plaça de les Escoles.

També es va aprovar per unanimitat la Memòria Tècnica Valorada, redactada pel l’Arquitecte Municipal, de les “Actuacions de millora energètica i obra d’adequació del Col·legi Sanchis Guarner”, per un import total de 1.294.514,65 euros; així com la sol·licitud a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la delegació de competències a l’Ajuntament d’Ondara per a l’execució de les obres dins del Pla de Construcció, Reforma i Millora dels Centres Educatius (Pla Edificant). En concret, s’ha aprovat una adaptació de la memòria, llevant les actuacions que farà directament la Direcció Territorial d’Educació. La Regidora d’Educació, Mar Chesa, va indicar que s’ha realitzat aquesta modificació per a poder realitzar com més prompte millor les obres, perquè en el centre necessiten ja les mesures que estaven previstes.

En l’àmbit laboral, es van aprovar en el ple de gener, per unanimitat de tots els grups polítics, els requeriments de la Subdelegació de Govern per a la modificació de llocs de treball, relativa a actualització dels llocs de treball d’Oficialia en la Policia Local (reclassificació dels grups de llocs de treball). Per urgència també es va aprovar per unanimitat un conveni amb el Ministeri de l’Interior amb la finalitat que la Policia Local d’Ondara puga accedir a la base de dades de la Guàrdia Civil.

L’únic punt de l’orde del dia que va ser votat en contra pels partits de l’oposició, PP i Ciutadans, va ser l’informe-reparo d’intervenció d’una relació de factures. Des de l’Equip de Govern es va explicar que es tractava d’un tema burocràtic.

En informes d’Alcaldia, José Ramiro va explicar l’estat de diversos projectes. El tancament perimetral i obres de la parcel·la del Centre de Dia ja han començat amb l’acta de replantejament. D’altra banda, ja ha sigut aprovat el projecte de seguretat / salut per a les obres de l’aparcament de la parcel·la de la O-30 i carrer Sant Cristófol, i les obres començaran en les pròximes setmanes. També ha sigut ja presentat el projecte de cobertura de la piscina menuda exterior, per a licitar en breu. A més, s’ha posat ja en marxa l’Espai Jove, que s’obri amb sessions per a joves en funció de les seues edats. La primera setmana d’obertura, aquesta instal·lació (que s’ha fet seguint les peticions del que volien els/les joves, a través d’enquestes) ha tingut molt bona acollida, segons va confirmar l’Alcalde. D’altra banda, s’ha rebut una subvenció de l’IVAJ que servirà per a contractar un tècnic/a TASOC per a conferir més dinamisme a l’Espai Jove.

Publicado en Actualitat, Política.