ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 23 DE DESEMBRE 2021

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 21.12.21. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 23 de desembre de 2021 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2021/11. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (25 DE NOVEMBRE DE 2021).

2. EXP. PLENS/2021/12. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE.

3. EXP. EXP 2577/2021. MATÈRIA 2200. RRHH. RECONEIXEMENT COMPATIBILITAT FUNCIONARI.

4. EXP 2518/2021. MATÈRIA 4008.SERVEIS ECONÒMICS. CONTROL INTERN DE DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 47/2021. ALÇAMENT INFORME-REPARO INTERVENCIÓ I APROVACIÓ DE LA DESPESA.

5. EXP 2551/2021. MATÈRIA 4008. SERVEIS ECONÒMICS. CONTROL INTERN DE DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 49/2021. ALÇAMENT INFORME-REPARO INTERVENCIÓ I APROVACIÓ DE LA DESPESA.

6. EXP 2613/2021. MATÈRIA 4008. SERVEIS ECONÒMICS. CONTROL INTERN DE DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 51/2021. ALÇAMENT INFORME-REPARO INTERVENCIÓ I APROVACIÓ DE LA DESPESA.

7. EXP 2289/2021. MATÈRIA 4008. REVISIÓ D’OFICI FACTURA MAXIMLED. APROVACIÓ.

8. EXP 2450/2021. MATÈRIA 4002. PRESSUPOST GENERAL. APROVACIÓ PROVISIONAL PRESSUPOST GENERAL 2022. BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL.

9. EXP.2660/2021.MATÈRIA 2005.HONORS I DISTINCIONS. CONCESSIÓ.

10. EXP. PLENS/2021/12. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

11. EXP. PLENS/2021/12. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.