ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 25 DE NOVEMBRE 2021

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 22.11.21. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 25 de novembre de 2021 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2021/10. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (28 D’OCTUBRE DE 2021).

2.EXP. PLENS/2021/11. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE.

3.EXP. 2429/2021. MATÈRIA 4002. PRESSUPOST. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOST 2021.

4.EXP.2183/2021. MATÈRIA 4009.PRESSUPOST GENERAL. INFORME MOROSITAT I PMP TERCER TRIMESTRE 2021. DONAR COMPTE.

5.EXP. 2184/2021. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL. INFORME TERCER TRIMESTRE D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 2021. DONAR COMPTE.

6.EXP. 2228/2021. MATÈRIA 2005. REGLAMENT MUNICIPAL ÚS DE LA PLAÇA DE BOUS DINS DEL PROJECTE «LA JOIA DE LA CULTURA» I DE L’AUDITORI MUNICIPAL «VALERIÀ GIL»APROVACIÓ PROVISIONAL.

7.EXP. 2304/2021. PLA JOVE. ESTRATÈGIA LOCAL DE JOVENTUT D’ONDARA. APROVACIÓ.

8.EXP. 1805/2021.-MATÈRIA 2200. RRHH. PACTE SOBRE RENOVACIÓ DE LES CONDICIONS DE TREBALL A L’AJUNTAMENT D’ONDARA. APROVACIÓ

9.EXP. 1615/2021. MATÈRIA 2200. RRHH. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA. REQUISITS LINGÜÍSTICS.

10.EXP. 1541/2021. MATÈRIA 2200. PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’ACTUALITZACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL D’OFICIALIA DE POLICIA LOCAL. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

11.EXP 2376/2021.- MATÈRIA 2200.PROGRAMA DE DIGITALITZACIÓ I MODERNITZACIÓ MUNICIPAL 2022-2024.APROVACIÓ.

12.EXP. 2415/2021. MATÈRIA 1001. PROPOSTA PER UN FINANÇAMENT JUST 2021.

13.EXP. 2431/2021. MATÈRIA 1001. PROPOSTA AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

14.EXP. PLENS/2021/11. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

15.EXP. PLNES/2021/11. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.