FINS AL 24 DE NOVEMBRE ES PODEN PRESENTAR LES SOL·LICITUDS PER A REBRE L’AJUDA ECONÒMICA FAMILIAR PER A DESPESES UNIDES A LA VIVENDA A ONDARA

La convocatòria de les ajudes va ser publicada el 26 d’octubre en el BOP, i durant 20 dies hàbils, fins al 24 de novembre, es podran presentar les sol·licituds

Les bases de les ajudes van ser aprovades per unanimitat en el ple del passat 30 de setembre

Ondara, 29.10.21. L’Ajuntament d’Ondara ha informat que fins al dia 24 de novembre es podran presentar per seu electrònica o per registre d’entrada les sol·licituds, per a accedir a la convocatòria de l’ajuda econòmica familiar per a despeses unides a la vivenda, dirigida a persones amb baix nivell de renda. El 26 d’octubre 2021 es van publicar en el BOP les bases per a regular de la concessió d’ajudes de caràcter social dirigides a recolzar econòmicament els veïns i veïnes del municipi d’Ondara amb un nivell de renda baix, per a col·laborar amb les despeses unides a la vivenda habitual. Durant 20 dies hàbils, fins al 24 de novembre, es podran presentar les sol·licituds. Les bases de les ajudes van ser aprovades per unanimitat en el ple de l’Ajuntament d’Ondara del passat 30 de setembre.

El crèdit pressupostari disponible per a la concessió de la totalitat d’aquestes ajudes és de 20.700 euros. L’import de l’ajuda serà de 100 euros per a cada unitat familiar (només es concedirà una ajuda per vivenda). Per a accedir a aquesta ajuda, la persona sol·licitant ha de ser la propietària de la vivenda habitual i titular del rebut de l’IBI i s’haurà d’estar empadronada en l’esmentat domicili. El valor màxim cadastral de la vivenda habitual serà de 50.000 euros, i els ingressos íntegres anuals de tots els membres de la unitat familiar o de convivència, no podran superar els límits següents: d’1 a 2 persones 15.817,20 euros; de 3 a 4 persones 18.189,78 euros, i més de 4 persones 22.144,08 euros.

Edicte BOP:

https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2021/10/26_204/2021_010701.pdf

Seu electònica:

https://ondara.sedelectronica.es/board

Publicado en Actualitat, Ajuntament.