EL PLE D’ONDARA APROVA PER UNANIMITAT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES DE l’IBI I DE L’ICIO PER A BONIFICAR L’ÚS D’ENERGIES RENOVABLES

S’aproven per unanimitat tots els punts de l’ordre del dia del ple d’octubre

Ondara, 29.10.21. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar ahir la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’octubre, en la que van ser aprovats per unanimitat tots els punts de l’ordre del dia. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, va excusar en la sessió l’absència de la Regidora d’Educació, Formació i Esports, Mar Chesa, que recentment ha sigut mare i es troba de baixa maternal.

En la sessió, per un costat es va aprovar, amb els vots favorables de l’Equip de Govern PSPV-Compromís, PP i Ciutadans, la modificació de les ordenances fiscals de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles) i ICIO (Impost de construccions, instal·lacions i obres), amb l’objectiu d’introduir beneficis fiscals per a promoure l’ús d’energies renovables al municipi d’Ondara. A partir de 2022, les bonificacions poden arriben fins als 200 euros anuals per immoble. En el cas de l’IBI, la bonificació anirà destinada a aquells béns immobles (l’ús cadastral dels quals siga residencial) en els que s’hagen instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol (instal·lació de plaques termosolars o de plaques solars fotovoltaiques). Les dites bonificacions seran les següents; en energia elèctrica, la bonificació serà del 50 % del rebut IBI ( amb un màxim de 200 euros a l’any de quantia per immoble) del primer al tercer any des que se sol·licite; i del 25 %del rebut de l’IBI (amb un màxim de 100 euros a l’any) del quart al cinquè any que se sol·licite. Quant a l’energia tèrmica, la bonificació establida serà del 50% del rebut de l’IBI (amb un màxim de 100 euros a l’any de quantia per immoble), del primer al tercer any des que se sol·licite; i del 25% de l’IBI (amb un màxim de 50 euros a l’any) del quart al cinquè any que se sol·licite. Només podran accedir a aquesta bonificació les instal·lacions legalment implantades. En el cas d’instal·lacions fotovoltaiques, la instal·lació haurà d’acreditar una contribució mínima de potència instal·lada de 3 kW. En el cas d’instal·lacions de captació solar-tèrmica, s’haurà d’aportar el certificat tècnic o factura de l’instal·lador, i la superfície mínima del captador solar haurà de ser de 2 m². Respecte a l’Ordenança fiscal de l’impost Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), la modificació aprovada indica que gaudiran d’una bonificació del 95%, les construccions, instal·lacions i obres en què incorporen sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a autoconsum.

En la sessió plenària d’anit també es va aprovar per unanimitat proposar el nomenament de Juana Peris Gallego per a ocupar el càrrec de Jutgessa de Pau Titular d’Ondara, i de Magdalena Amalia Server Oliver per a ocupar el càrrec Jutgessa de Pau Suplent d’Ondara, atés que el 7 de desembre expira el seu anterior nomenament per a aquests càrrecs, després de 4 anys al capdavant del Jutjat de Pau d’Ondara. També es va aprovar la modificació del reglament de concessió de condecoracions, honors i distincions l’Ajuntament perquè els nomenaments dels “Premis 9 d’octubre” s’inicien amb la corresponent proposta per qualsevol veí/veïna major de 16 anys o associació del poble registrada en el Registre d’Associacions de l’Ajuntament entre l’1 de gener i l’1 de setembre, a fi de poder lliurar els guardons a l’octubre. També es va portar al ple per urgència i es va aprovar per unanimitat el conveni amb què l’Ajuntament d’Ondara s’adhereix a l’Agència Tributària; tràmit necessari per a continuar funcionant com fins ara amb l’Agència Tributària.

Publicado en Actualitat, Política.