ONDARA ELEVA A PLE EL REGLAMENT MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I L’AJUDA ECONÒMICA FAMILIAR PER A DESPESES UNIDES A LA VIVENDA

També es debatrà la moció del Comitè d’empresa de Marina Salut sobre la compra d’accions de Ribera Salut

Ondara, 30.09.21. L’Ajuntament d’Ondara celebra hui dijous 30 de setembre la sessió plenària ordinària corresponent a aquest mes, i entre els punts de l’ordre del dia destaca l’aprovació de les bases per a la convocatòria de l’ajuda econòmica familiar per a despeses unides a la vivenda, dirigida a persones amb baix nivell de renda. L’objectiu és aprovar les bases per a regular de la concessió d’ajudes de caràcter social dirigides a recolzar econòmicament els veïns i veïnes del municipi d’Ondara amb un nivell de renda baix, per a col·laborar amb les despeses unides a la vivenda habitual. El crèdit pressupostari disponible per a la concessió de la totalitat d’aquestes ajudes serà el previst en el pressupost municipal de l’exercici 2021, per import de 20.700,00 euros. Segons ha avançat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, l’import de l’ajuda serà de 100 euros per a cada unitat familiar (només es concedirà una ajuda per vivenda). Per a accedir a aquesta ajuda, la persona sol·licitant ha de ser la propietària de la vivenda habitual i titular del rebut de l’IBI i s’haurà d’estar empadronat en l’esmentat domicili. El valor màxim cadastral de la vivenda habitual serà de 50.000 euros, i els ingressos íntegres anuals de tots els membres de la unitat familiar o de convivència, no podran superar els límits següents: d’1 a 2 persones 15.817,20 euros; de 3 a 4 persones 18.189,78 euros, i més de 4 persones 22.144,08 euros.

En el ple també es porta a aprovació provisional el Reglament Municipal de Participació Ciutadana d’Ondara. El Reglament de Participació Ciutadana d’Ondara, tal com ha avançat el Regidor de Participació Ciutadana, Miguel Gomis, pretén formalitzar una nova modalitat de presa de decisions basada en la participació dels veïns i veïnes d’Ondara, arreplegar el seu dret a la participació plena i en condicions igualitàries, així com potenciar un teixit associatiu ric, plural i dinàmic. Aquest reglament s’ha impulsat per a sistematitzar iniciatives en pro de la participació ciutadana a Ondara, dotar-les d’una normativa de funcionament clara i útil, garantint la incidència real sobre la presa de decisions i ratificant el compromís de l’Ajuntament d’Ondara amb el foment del Govern Obert, la constant implicació dels veïns i les veïnes en els assumptes comunitaris, l’apoderament ciutadà i els principis de transparència, la participació i la informació pública. Entre altres punts, el Reglament de Participació Ciutadana regula capítols referents al Registre Municipal de Participació Ciutadana; al Dret de les ciutadanes i ciutadans d’Ondara a la participació (dret a la informació, dret de petició, dret de proposta, dret a la iniciativa ciutadana, torn de paraula en els plens, dret a l’audiència pública, bústia de suggeriments); a la Participació de la Ciutadania Organitzada (Associacions, entitats, etc) per mitjà del foment de l’associacionisme; el Registre Municipal d’Associacions; la Taula d’Entitats; el dret a tindre un espai en la web municipal; les ajudes econòmiques o els deures de les entitats. També es regulen en aquest reglament els processos de Participació Ciutadana a través d’òrgans de coordinació com el Consell de Participació Ciutadana o els Consells Sectorials; també a través de l’Enquesta Ciutadana; l’Assemblea Ciutadana i els Pressuposts Participatius; així com estructurant altres mecanismes i metodologies de participació. Una vegada aprovat el Reglament municipal es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, perquè es puguen presentar reclamacions o suggeriments.

En l’ordre del dia del ple d’Ondara també figura la moció del Comitè d’Empresa de Marina Salut sobre la compra d’accions de Marina Salut S.A per part de Ribera Salut S. A. Amb aquesta moció, l’Ajuntament d’Ondara recolza la petició del Comitè d’Empresa Marina Salut després de la recent operació accionarial per la que Ribera Salut es queda amb el 100% de la UTE que gestiona la sanitat de la Marina Alta, Marina Salut. En la moció es demana a la Conselleria de Sanitat que adopte mesures cautelars per a paralitzar l’operació i actue amb contundència enfront dels socis de Marina Salut, imposant-li sancions per no haver demanat permís per a dur a terme eixa transacció accionarial. També se li insta a Conselleria a què inicie sense més demora el procediment per a revertir la gestió del departament de salut de Dénia quan finalitze el contracte al gener de 2024; i que li exigisca a la concessionària que complisca amb les inversions pendents en la comarca i que garantisca la prestació de serveis com qualsevol altra àrea de la sanitat pública, executant sancions si persisteixen aquests incompliments.

Un altre punt de l’ordre del dia del ple fa referència a la Proposta d’Iniciació de concessió Honors i Distincions a Personal de la Policia Local. Des de la direcció del cos de Policia Local d’Ondara s’ha proposat als funcionaris de carrera de la Policia Local d’Ondara, Juan Bta. Gasquet Llull, Rafael Fernando Sousa Parra, Teresa Lloret Cambrils i Antonio Galiano Viciano, per a la Creu al Mèrit Policial de Distintiu Blanc de la Generalitat pels seus 25 anys de servei actiu, sense que consten antecedents desfavorables en el seu expedient personal per qualsevol tipus de delicte, falta o infracció disciplinària. Es proposa la concessió de la Creu al Mèrit Policial de Distintiu Blanc a l’empara del Decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les distincions i condecoracions que es concedeixen per la Generalitat al personal dels Cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana.

Publicado en Actualitat, Política.