ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 30 DE SETEMBRE 2021

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 28.09.21. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 30 de setembre de 2021 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2021/8. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR ( 22 DE JULIOL DE 2021).

2. EXP. PLENS/2021/9. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE.

3. EXP. 1554/2021. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL. INFORME SEGON TRIMESTRAL D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 2021. DONAR COMPTE.

4. EXP. 1555/2021. MATÈRIA 4009.PRESSUPOST GENERAL. INFORME MOROSITAT I PMP 2 ER TRIMESTRE 2021. DONAR COMPTE.

5. EXP. 1870/2021. MATÈRIA 4002 PRESSUPOST. LÍNIES PRESSUPOST 2022. DONAR COMPTE.

6. EXP. 1973/2021. MATÈRIA 4002. PRESSUPOST. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOST 2021.TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. APROVACIÓ INICIAL.

7. EXP 1936/2021. MATÈRIA 4000. SUBVENCION. BASES I CONVOCATÒRIA DE L’AJUDA ECONÒMICA FAMILIAR PER A DESPESES UNIDES A L’HABITATGE, PER A PERSONES AMB NIVELL DE RENDA BAIX. APROVACIÓ.

8. EXP 1977/2021. HONORS. PROPOSTA INICIACIÓ CONCESSIÓ HONORS I DISTINCIONS PERSONAL DE LA POLICIA LOCAL.

9. EXP 285/2021. MATÈRIA 2005. NORMATIVA MUNICIPAL. REGLAMENT MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA D’ONDARA. APROVACIÓ PROVISIONAL.

10. EXP. 2078/2021. MATÈRIA 1000. INSTITUCIONAL. MODIFICACIONS AL PLA DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA (2017). APROVACIÓ.

11.-EXP. 2052/2021. MATÈRIA 1001. MOCIÓ COMITÉ D’EMPRESA MARINA SALUD SOBRE LA COMPRA D’ACCIONS DE “MARINA SALUD, S.A.” PER “RIBERA SALUD, S.A.”

12.- EXP. 2053/2021. MATÈRIA 1001. MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL DIA 25 D’OCTUBRE COM A DIA DEL COMERÇ LOCAL.

13.- EXP. PLENS/2021/9. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

14.- EXP. PLENS/2021/9. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.