ONDARA ELEVA A PLE UNA MOCIÓ SOBRE LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES

El ple també demanarà a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que abone a l’entitat APROSDECO la quantitat que li deu per la gestió del Centre Ocupacional i Centre de Dia «La Xara»

A més, s’acordaran els festius locals de 2021 i, prèviament al ple, es constituirà el Consell Agrari Municipal, després de diversos anys sense celebrar-se

Ondara, 21.07.21. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 22 de juliol el ple ordinari d’aquest mes, i en l’ordre del dia figura la determinació de les festes locals d’Ondara per a 2022, que seran el dilluns 11 de juliol de 2022, festivitat de la Soledat, i dimarts 26 de juliol 2022, festivitat de Santa Anna.

Cal destacar que al ple es debatrà la moció que s’enviarà a Generalitat mitjançant la qual, l’Ajuntament d’Ondara se suma a les peticions de diferents institucions que en les últimes setmanes han demanat a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que abone a l’entitat Aprosdeco la quantitat que li deu per la gestió del Centre Ocupacional i Centre de Dia «La Xara» per a persones amb diversitat funcional intel·lectual; un deute que, segons la moció que s’elevarà al ple d’Ondara, supera els 650.000 euros i compromet la continuïtat de l’activitat de l’associació. L’Ajuntament d’Ondara corrobora que la prolongació en el temps de la situació d’impagament del deute que Conselleria té amb Aprosdeco comporta que els treballadors i treballadores de l’entitat deixen de percebre el sou que els correspon i posa en perill la continuïtat d’un servei bàsic per a persones especialment vulnerables i les seues famílies. La moció també posa en valor la labor que ha desenvolupat APROSDECO al llarg de quasi mig segle, “no sols en l’atenció a les persones amb diversitat funcional intel·lectual, oferint recursos de millora de la qualitat de vida i integració social i laboral, sinó també de suport a les famílies, tan necessitades d’un suport efectiu i diari en la tasca de cuidar persones vulnerables”. Així mateix, s’assenyalen els valors que regeixen l’activitat de l’entitat: “el compromís ètic amb la tasca que desenvolupa i les persones que assistix, la dignificació i normalització en la societat de les persones amb diversitat funcional intel·lectual, el treball per a la millora de la seua qualitat de vida; l’actitud positiva cap a la discapacitat i el suport decisiu i encoratjador per a les famílies, i l’absoluta transparència en la gestió”. Per tot això, l’Ajuntament d’Ondara sol·licitarà a Conselleria que liquide immediatament el deute pendent amb l’associació, “un referent en la Marina Alta en el seu àmbit d’actuació i imprescindible per a la nostra comarca, que no compta amb cap altre recurs de característiques semblants”.

El ple també eleva a aprovació la moció sobre les noves tarifes elèctriques aplicades des del passat 1 de juny de 2021. En la moció, tots els grups polítics municipals de l’Ajuntament d’Ondara acorden instar el govern espanyol a exigir la transparència dels costs reals de producció, transport i distribució de l’electricitat, en les empreses del sector elèctric, efectuar el control públic d’aquestes i publicar anualment tota aquesta informació. A més, s’insta al govern espanyol a modificar el sistema de fixació del preu de l’electricitat, per a eliminar el sistema marginalista actual i aplicar un sistema basat en el cost real de cadascuna de les fonts de producció d’energia, en la proporció en què cada tipus de fonts d’energia participa en la negociació de les tarifes elèctriques; així com instar el govern espanyol a prendre les mesures convenients per a reduir l’impacte de l’increment de costs de l’energia elèctrica derivats del nou sistema de tarifació per als xicotets consumidors, que realitzen activitats econòmiques que no poden traslladar els seus consums d’energia cap a franges de consum amb preus més baixos (com és el cas del xicotet comerç o les persones que teletreballen). Així mateix, en la moció, l’Ajuntament d’Ondara acorda instar el govern espanyol a demanar a la Comissió Nacional de Mercats i la Competència, que investigue les causes reals de la pujada dels preus majoristes i actue amb urgència per revertir els abusos que hagen pogut realitzar les empreses elèctriques implicades; i a impulsar un canvi en el sistema de tarifació, en que s’eliminen els trams fixos, on les persones usuàries paguen en funció del que consumixen, aplicant tarifes per blocs de consum que seguisquen el principi de progressivitat, reconeguen el caràcter de ben essencial de l’electricitat i el dret a l’energia, garantint l’accés i l’assequibilitat d’una quantitat bàsica d’energia elèctrica, i penalitzant els consums excessius. També s’insta a establir, de manera efectiva i permanent, la prohibició de tall de subministrament elèctric en vivendes en els casos d’impagament com a conseqüència de les condicions de vulnerabilitat de les persones afectades. D’altra banda, s’acorda instar al Consell de la Generalitat Valenciana i a les diputacions provincials, a continuar desenvolupant les diverses iniciatives de suport financer i tècnic a les entitats locals, per a millorar l’eficiència i l’estalvi energètic en les edificacions i serveis municipals, impulsar l’autoconsum amb abocament d’excedents a la xarxa i les comunitats energètiques locals, així com la resta de programes actualment en marxa en aquesta matèria.

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL

Prèviament a la realització del ple, se celebrarà a l’Ajuntament d’Ondara la sessió de constitució del Consell Agrari Municipal, que feia anys que no es convocava i els estatuts de la qual estaven desactualitzats. Ara, una vegada actualitzats novament els seus estatuts i els seus membres, es constituirà novament aquest òrgan, mitjançant una sessió en l’ordre del dia de la qual figura (a més la seua constitució), també el desenvolupament de l’article 7 respecte a les Convocatòries; l’Informe de futures propostes d’activitats del Consell i torn obert de paraules.

El Consell Agrari Municipal és un òrgan de caràcter consultiu que assumeix les relacions amb el sector agrari, que articula la participació de les organitzacions professionals agràries i els sindicats de treballadors agraris, i que reconeix l’important paper que aquestes compleixen en la vertebració democràtica del món rural, així com per al millor desenvolupament de les competències agràries municipals pròpies o delegades. Entre les funcions del Consell Agrari Municipal d’Ondara es troben avaluar la realitat agrària del municipi, els seus problemes i necessitats; assessorar als restants òrgans de l’Ajuntament en matèria agrària, així com en la prestació dels serveis d’interès agrari que estan atribuïts o puguen atribuir-se al municipi; i proposar les mesures que propicien el desenvolupament rural i la millora de les rendes i de les condicions de vida dels agricultors, ramaders i treballadors del sector agropecuari.

Cal indicar que el Consell Agrari Municipal d’Ondara estarà integrat pels membres següents: com a representants d’empreses agràries, Pedro Mut Ribes i Juan Giner Ginestar; com a representants de llauradors professionals, Antonio Carrió Frasés i Raúl Fornés Giner; com a representant d’AVA (Associació Valenciana d’Agricultors), Salvador Pérez Bolufer; i com a representant de la Comunitat de Regants, José Antonio Gil Mejías. També s’integren en el Consell Agrari Municipal l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro; el representant del grup municipal del PSPV-PSOE, Miguel Gomis; el del grup municipal de Compromís, Pere Picornell; el del grup municipal del PP, Jaume Femenia; el del grup municipal Ciutadans, Joan Costa; i finalment, el secretari Municipal de l’Ajuntament d’Ondara, Juan Noguera, que no té dret de vot.

Publicado en Actualitat, Política.