ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 29 D’ABRIL 2021

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 27.04.21. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 29 d’abril de 2021 a les 20:30 hores el ple ordinari del mes de març. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2021/3 i EXP. PLENS/2021/4. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS (25 DE MARÇ I 12 D’ABRIL DE 2021).

2. EXP. PLENS/2021/5. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE.

3. EXP.638/2021. MATÈRIA 3002. SUBVENCIONS GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA AJUDES DESTINADES A VOLUNTARIAT AMBIENTAL EN PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS. RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 1 D’ABRIL DE 2021.

4.-EXP.698/2021. MATÈRIA 2300. PATRIMONI. RECTIFICACIÓ INVENTARI DE BENS A DATA 31.12.2020. APROVACIÓ.

5. EXP. PLENS/2021/5. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

6. EXP. PLENS/2021/5. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.