BASES MART – I MOSTRA D’ART AL CARRER – ONDARA – 2021

L’Ajuntament d’Ondara convoca la I Mostra d’Art al Carrer “MART”. Amb la finalitat de fomentar i dinamitzar la participació creativa local amb un art reivindicatiu i de compromís que intensifique la relació entre els espais i les persones.

La convocatòria es regularà per les següents Bases:

https://laveu.ondara.org/wp-content/uploads/2021/03/BASES-DE-PARTICIPACIÓ-MART.pdf

1. Dates.

La I Mostra d’Art al Carrer, “MART” , es durà a terme a Ondara els dies 3 i 4 d’abril de 2021.

2. Participants.

La mostra està oberta a cinc artistes locals, que estiguen interessats o

interessades en desenvolupar un projecte que encaixe amb aquests requeriments: creadors/es de pintures d’art urbà de qualitat, com a mitjans d’expressió cultural i artística. Els i les artistes competiran en dues modalitats segons el tamany de les façanes o parets a pintar:

a)Parets grans.

b) Parets menudes.

3. Ubicació de les obres.

Els projectes que es seleccionen s’hauran d’acoplar a les parets cedides per veïns/es, espais públics o altres llocs que l’Ajuntament consensuarà amb els i les artistes segons la modalitat escollida per aquests/aquestes.

4. Criteris de participació.

La qualitat artística de cada projecte, així com la capacitat de l’artista a relacionar i articular la proposta amb el paisatge i el poble.La intervenció proposada en el projecte no podrà suposar una agressió o deteriorament de les edificacions, instal·lacions o context arquitectònic i urbanístic de l’espai on se situen.

Els projectes seleccionats no podran tindre variacions formals o conceptuals respecte al projecte presentat sense previ avís de l’artista.

Els artistes tindran a la seua disposició si ho requereixen al formulari d’inscripció de grua, bastides i/o escala per a la realització del seu treball.

5. Documentació a presentar.

-Sol·licitud d’inscripció.

-Breu currículum artístic.

-Descripció de la proposta que podrà incloure un esbós.

– Full de Manteniment de Tercers

Caldrà presentar la documentació a la Casa de Cultura d’Ondara.

6. Admissió.

El termini d’admissió finalitzarà el dimecres 24 de març del 2021, entre tots els projectes presentats, se’n seleccionaran cinc, tres per a la categoria a i dos per a la categoria b.

7. Dotació econòmica.

Els cinc participants seleccionats rebran una dotació econòmica segons la modalitat escollida de:

800€ per a la Modalitat Parets Grans, en concepte de Premi

400€ per a la Modalitat Parets Menudes, en concepte de Premi

8. Jurat.

El jurat serà nomenat per la Regidora de cultura i estarà format per persones de reconegut prestigi i competència en el món de la cultura i l’art.

9. La participació en aquest premi implica l’acceptació de totes les seues bases.

Click ací per descarregar Formulari d’Inscripció i Model Currículum

https://drive.google.com/file/d/1o0Zc8qy8T3JtM29cNIUXa_ZAmgbOsmU8/view

Click ací per descarregar Manteniment de tercers

https://drive.google.com/file/d/1NDMWEbKjDrc6T0nDjBN_FwQHAqbe6_DZ/view

REGIDORIA DE CULTURA * AJUNTAMENT D’ONDARA

Publicado en Actualitat, Cultura.