LA RESTAURACIÓ DE LA FONT DE LA CARXOFA PERMETRÀ RECUPERAR-LA COM A ELEMENT ORNAMENTAL I HIDRÀULIC

S’espera que els treballs culminen en 8 setmanes, aconseguint un correcte manteniment de la font, en ser un element constructiu que forma part del patrimoni del poble d’Ondara

Ondara, 25.02.21. Ja estan en marxa les obres de restauració de la Font de la Carxofa, ubicada a la Plaça del Convent, enfront de l’Ajuntament d’Ondara. Aquest projecte va ser una de les propostes més votades per la ciutadania en la consulta ciutadana d’inversions dels Pressuposts Participatius d’Ondara 2019, tal com ha recordat el Regidor de Participació Ciutadana, Miguel Gomis. Les obres de restauració, amb una valoració econòmica de 25.600 euros, s’estan executant des d’aquesta setmana amb càrrec a la partida de pressuposts participatius 2019, i tenen un termini d’execució de vuit setmanes. Cal indicar que la setmana passada ja es van retirar i van replantar els dos arbres que hi havia al costat de la “Font de la Carxofa” (dues jacarandes), que s’han reubicat al Parc Públic Tossals. El motiu de la seua retirada era que les arrels d’aquests arbres danyaven la pedra de la font i les llambordes dels voltants.

Amb les obres de restauració de la Font de la Carxofa es pretén reparar els seus desperfectes i eliminar alguns dels elements existents, per a recuperar l’ús de la font com a element ornamental i hidràulic en el centre del poble. Com a antecedents, cal indicar que en una de les actuacions realitzades en la font es va cobrir el got inferior mitjançant farcit i terminació de mosaic vitri, a més d’executar un sistema hidràulic per a la projecció de dolls d’aigua. D’altra banda, la font es troba degradada en algunes parts per diversos motius: clavills en la canteria provocats per les arrels d’arbres, ruptura de pedra perdent la geometria original, pàtina de brutícia, etc.

La proposta del projecte que s’està executant consisteix, principalment, en la restauració i neteja dels elements que componen la font, a més de la conversió de la font en un element decoratiu que disposarà de subministrament d’aigua potable mitjançant tres punts, tal com existia fa algunes dècades i per a la qual cosa s’eliminarà el recobriment existent al fons del got. Les obres es justifiquen per a un correcte manteniment i atenció de la font, en ser un element constructiu que forma part del patrimoni del poble d’Ondara.

Els treballs prevists al projecte inclouen l’eliminació i picat de morters de juntes i estucs en l’interior i exterior de la font; el tractament biocida per a l’eliminació de crosta d’algues, líquens i fongs de l’acabament superior de la font; l’eliminació de canonades hidràuliques; el picat de mosaic vitri i farcit del fons del got fins a trobar la base original; la instal·lació de 3 punts d’aigua i 3 desaigües; la construcció de 3 pedestals forrats en pedra; l’acabat de la base mitjançant morters específics color pedra; la neteja química amb projector abrasiu; també de les parts d’oxidació, i protecció de les peces de roleu amb terminació de lleó; la reconstrucció de faltes de pedra mitjançant morter; la consolidació de la zona desgastada de pedra de marbre rosa; l’aplicació d’una pàtina de calç sobre el conjunt; l’adequació dels escalons, grada i paviment mitjançant la neteja mecànica i química; l’eliminació de morters i juntes, reposició de juntes i reconstrucció de faltants; l’aplicació de hidrofugante a la pedra i el tractament de la barana perimetral mitjançant esmalt antiòxid.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.