LA MASSMA ANUNCIA LA CANCEL·LACIÓ DE L’ATENCIÓ PRESENCIAL EN TOTES LES SEUES OFICINES I DEPENDÈNCIES MANCOMUNALS, DES DEL DIJOUS 21 DE GENER FINS A NOU AVÍS

Es fa públic que el President d’aquesta Corporació mitjançant Resolució de Presidència número 2021-007 de data 20 de Gener de 2021 ha acordat el següent:

“RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

A la vista del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per a contindre la propagació d’infeccions causades pel SARSCoV-2, i davant la propagació del coronavirus a la comarca de la Marina Alta, la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta- MASSMA a fi d’incrementar la seguretat i salut pública en tot el municipi, considera necessari adoptar noves mesures per a contindre la propagació del virus.

En l’ús de les atribucions legalment he resolt:

ESTABLIR NOVES MESURES PREVENTIVES I DE CONTENCIÓ DEL CORONAVIRUS (COVID-19)

PRIMER.- S’acorda la cancel·lació de l’atenció presencial en les oficines de MASSMA i de totes les dependències mancomunals, des del dijous 21 de gener fins a un altre avís.

L’atenció presencial es farà única i exclusivament per al casos d’urgència, mitjançant cita prèvia telefònica (965 58 76 67) MASSMA.

Es manté l’assistència telefònica en el número 965.58.76.67 de 8.00 a 15.00 de dilluns a divendres.

També es manté l’assistència via email: administracio@massma.org i la seu electrònica https://massma.sedelectronica.es per a realitzar tràmits les 24 hores del dia.

SEGON.- Es done publicitat del present acord en tauler d’anuncis electrònic o/i físic i es done la difusió necessària a través de les xarxes socials.

TERCER.- Les presents mesures poden ser ampliades o modificades en funció de les directrius de les autoritats sanitàries i del transcurs dels esdeveniments.

Publicado en Actualitat, Associacions.