TOTS ELS PUNTS, APROVATS PER UNANIMITAT EN EL PLE ORDINARI DE NOVEMBRE D’ONDARA

Es va aprovar la moció de la FVMP amb motiu del 25 N, així com una transferència de crèdits; l’ordenança per la utilització o aprofitament del sòl i subsòl de via pública, i la ratificació sobre el pagament de sobrecosts de les obres del Centre de Dia

Ondara, 30.11.20. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar el dijous 26 de novembre la sessió plenària ordinària del mes de novembre, en la que tots els punts de l’ordre del dia van ser aprovats per unanimitat de tots els grups polítics, l’Equip de Govern PSPV-Compromís, PP i Ciutadans.

Entre altres punts, es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Ondara a la moció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies amb motiu del Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra la dona (25N). La moció, presentada per la Regidora d’Igualtat, Raquel Mengual, va ser llegida amb la participació dels 13 regidors i regidores que integren la corporació municipal d’Ondara, posant tots i totes la seua veu als acords adoptats. En la moció d’enguany, es parlava del moment històric pel covid-19 que estem vivint i que ha obligat a prendre mesures de confinament que posen en perill a les dones i els seus fills i filles, augmentant el poder i control dels que converteixen les llars en llocs insegurs.

El text íntegre de la moció és el següent:

«Amb ocasió de la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies reitera el seu compromís amb la lluita contra la violència que s’exerceix contra les dones, pel sol fet de ser-ho i contra els seus filles i fills, i alerta sobre els riscos que amenacen a les polítiques d’igualtat.

De manera global, estem vivint un moment històric en el que els esforços per frenar la propagació de la COVID-19 obliguen a mesures de confinament que han posat i continuen posant en perill a les dones i als seus filles i fills, i augmenten el poder i control dels que converteixen les llars en llocs insegurs.

És urgent combinar les mesures que busquen alentir la propagació del virus i la capacitat de resposta de les sistemes de salut amb la erradicació de les conductes que reprodueixen i perpetuen la desigualtat i amb la protecció de qui pateixen les seues conseqüències.

La pandèmia que assola mundialment a una població espantada i immersa en la incertesa està aprofundint la bretxa de gènere tant en l’ús de recursos públics com en l’accés a l’ ocupació, ampliant les dificultats de equilibri entre la vida personal, professional i familiar i dificultant la independència

econòmica de les dones. La crisi sanitària ha posat de manifest la vulnerabilitat de nostre sistema sanitari i de protecció social generant un fre a les polítiques transformadores impulsades durant l’última dècada i posant en risc els avanços aconseguits i en matèria de igualtat.

Un risc que pot obstaculitzar o fer retrocedir els drets de igualtat aconseguits al nostre país i repercutir negativament els seus efectes sobre les polítiques i avanços de igualtat.

Aquest desafiament passa per aconseguir una forta cooperació i associació entre governs i organitzacions de la societat civil que garantisca que la igualtat de gènere i els drets de les dones continuen a la agenda política com a factor essencial per fer front a la crisi de l’ COVID-19 , a curt termini, i com elements clau per afavorir la recuperació social, econòmica i sanitària de totes les persones a nivell global, a llarg termini.

És per això, que l’atenció i la planificació que han d’oferir els governs estatals, autonòmics i locals ha d’incorporar la perspectiva de gènere i ser, a més, una resposta coordinada, directa i efectiva per a tots, fent un especial èmfasi en les dones i les xiquetes.

En aquest context, les administracions públiques i els seus governs han de garantir la continuïtat en la prestació de serveis i posar en marxa solucions innovadores que posen en valor una resposta coordinada i integrada que protegisca els drets humans i la seguretat i recuperació de les víctimes del masclisme.

A la vista de l’exposat, els grups polítics que integren l’ FVMP; PSPV-PSOE, Compromís, PP, EUPV i Ciudadanos per unanimitat proposem acordar:

I. Convidem a totes les entitats locals a adherir-se a aquesta Declaració i ens sumem a totes les veus que clamen per un futur en igualtat.

II. Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista així com el Pacte Estatal Contra la Violència de Gènere i Masclista i recordem la necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament.

III. Alertem sobre el perill de les polítiques de aïllament i confinament que suposen un augment dels nivells de violència domèstica, sexual i de gènere, pel que requereixen una major protecció.

IV. Reivindiquem el determinant paper transformador de les Governs locals durant i després de la crisi de COVID-19 a l’hora de construir economies i societats més igualitàries, inclusives i sostenibles.

V. Recordem que és necessari garantir que la igualtat de gènere i els drets de les dones continuen a la agenda política com a factor essencial per fer front a la crisi de l’COVID-19, a curt termini, i com a elements clau per afavorir la recuperació social, econòmica i sanitària de totes les persones a nivell global, a llarg termini.

VI. Defensem la necessitat de promoure accions globals consensuades que garanteixen la continuïtat de les polítiques dirigides a l’eliminació de les normes socials discriminatòries i el reforç de les programes de prevenció i lluita contra la violència de gènere.

VII. Reclamem una resposta coordinada que integre la perspectiva de gènere com a fil conductor del disseny de les solucions que frenen la crisi econòmica i social originada per la COVID.

VIII. Demanem la implementació de projectes i programes locals que garantisquen la igualtat de gènere en l’ocupació i el suport a l’esperit empresarial de les dones, com mesures per preservar la seua independència econòmica i prevenir la violència de gènere.

IX. Manifestem la nostra preocupació per les altes taxes d’ocupació temporal de les dones que, unit a la destrucció i la caiguda de l’ocupació adverteixen d’un perillós augment de la bretxa de gènere.

X. Denunciem la càrrega que suposa per a les dones les situacions de «confinament selectiu» en el àmbit escolar i respecte a les persones dependents i les conseqüències que pot tenir per al desenvolupament òptim de la seua carrera professional generant noves formes de violència social cap a elles basades en la reproducció de rols sexistes.

XI. Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte d’Estat contra la violència de gènere i recordem la necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament.

XII. Exigim la transferència dels fons assignats per a l’exercici 2020 com a mitjà per garantir la continuïtat de la senda de treball iniciada

D’altra banda, el ple va aprovar per unanimitat una modificació de crèdits, i la modificació provisional de l’ordenança fiscal de la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del subsòl, sòl i vol de la via pública municipal, així com la delegació en Suma de la liquidació, inspecció tributària i recaptació de la dita taxa. El motiu d’aquesta modificació, és perquè siga SUMA Gestió Tributària qui s’encarregue del control i recaptació de la taxa, ja que fins ara es realitzava per mitjà de l’autoliquidació per part de la pròpies empreses que utilitzen el sòl, subsòl i vol en via pública (comunicacions, gas, subministraments, etc). A fi que es controle millor el pagament correcte d’aquesta taxa, que és del 1,5%, serà SUMA qui la gestione des d’ara i controle la correcta tributació de les empreses.

A més, el ple va aprovar per unanimitat la ratificació de la Junta de Govern Local referent al pagament de les obres del Centre de Dia, perquè es passe del 30% al 25% l’aportació municipal que ha d’assumir l’Ajuntament d’Ondara, del pagament dels sobrecosts de les obres del Centre de Dia, per les incidències que sorgisquen durant la contractació i execució de l’obra.

Publicado en Actualitat, Política.