ONDARA APROVA EN PLE L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE CREMES AGRÍCOLA

Destaca el nou horari (en les dates que es permeten les cremes, només es podran realitzar fins a les 11 hores), i la prohibició total de realitzar cremes en tot el terme municipal entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, de forma general; i de l’1 de juny i el 16 d’octubre en zona de màxim risc

Ondara, 02.11.20. L’Ajuntament d’Ondara va aprovar dijous passat en el ple ordinari el Pla Local de Cremes del municipi d’Ondara. El pla, que va ser aprovat per unanimitat de tots els grups polítics, suposa l’actualització del pla de cremes agrícola, segons va explicar el Regidor de Medi Ambient, Pere Picornell. Les principals novetats vénen determinades per la distribució del terme municipal d’Ondara en tres tipus de zones respecte a les cremes agrícoles (fins ara eren dues zones); el nou horari (en les dates que es permeten les cremes, només es podran realitzar fins a les 11 hores), i en la prohibició total de realitzar cremes agrícoles en tot el terme municipal d’Ondara entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, de forma general; i de l’1 de juny i el 16 d’octubre en zona de màxim risc.

En la zona de màxim risc d’incendi forestal (Zona A) es permet del 17 d’octubre al 31 de maig les cremes tots els dies (amb nivell de preemergència 1, amb autorització), entre l’alba i les 11 hores. Entre l’1 de juny i el 16 d’octubre està completament prohibit realitzar cremes.

En la zona B, de terreny agrícola, es permet del 17 d’octubre al 31 de maig les cremes tots els dies (amb nivell de preemergència 1), entre l’alba i les 11 hores. Entre l’1 de juliol i el 30 de setembre està completament prohibit realitzar cremes. I de l’1 al 30 de juny, i de l’1 al 16 d’octubre, estarà prohibit realitzar cremes llevat d’excepcions amb autorització i nivell de preemergència 1, entre l’alba i les 11 hores.

En la zona C (resta del terme municipal), es permet de l’1 d’octubre al 30 de juny les cremes tots els dies (excepte amb nivell de preemergència 3), entre l’alba i les 11 hores, i de l’1 de juliol al el 30 de setembre està completament prohibit realitzar cremes.

Cal detallar que la primera zona és la A, de “màxim risc” que està composta per les parcel·les agrícoles que componen la interfície agrícola-forestal i que compleixen les condicions següents: Parcel·les situades en la seua totalitat a menys de 30 metres de marges, cunetes o formacions vegetals amb continuïtat amb el terreny forestal i on la crema de restes es realitze en fogueres; Parcel·les situades en la seua totalitat a menys de 15 metres de marges, cunetes o formacions vegetals amb continuïtat amb el terreny forestal i on la crema de restes es realitze en cremador agrícola degudament preparat. A més, les cremes que es realitzen de 0 metres a 30 m de distància al terreny forestal sense cremador degudament preparat, i les cremes que es realitzen de 0 metres a 15 m amb cremador degudament preparat; es consideren com cremes que han de ser diferenciades de la resta de sectors i rebre un tractament especial, expedint-se un Certificat de lloc d’ús del foc en la parcel·la amb el vistiplau de l’agent mediambiental. Per a poder realitzar cremes en aquesta zona s’haurà de sol·licitar el corresponent permís o autorització a l’Ajuntament d’Ondara.

La segona zona quant al risc d’incendi forestal és la B, “zona general” que està composta per la part del terreny agrícola municipal, que es trobe en la franja compresa entre els 30 i els 500 metres de distància al terreny forestal. En aquest apartat s’inclouran també les parcel·les que confronten amb el Riu Girona.

La tercera zona quant a risc d’incendi forestal és la “C”, que engloba a la zona situada a més de 500 metres de terreny forestal, i correspon a la resta del terme municipal.

PLA DE CREMES, DOCUMENT:

https://laveu.ondara.org/wp-content/uploads/2020/11/7.-1762.20-PLA-DE-CREMES-LOCAL.pdf

Publicado en Actualitat, Ajuntament.