COMUNICAT CEIP SANCHIS GUARNER ONDARA– MENJADOR ESCOLAR

La direcció del CEIP Sanchis Guarner comunica a les famílies i tutors/tutores legals de l’alumnat que les inscripcions per al Menjador Escolar es faran els propers dies 25, 26 i 27 d’agost en l’edifici Sanchis Guarner. Aquest procediment és de compliment obligatori per a tot aquell alumnat que vulga fer-ne ús be siga des del mes de setembre com des del mes d’octubre. Al mostrador de consergeria trobaran els fulls necessaris per a fer-ne la sol·licitud d’inscripció. Les famílies de l’alumnat amb alguna al·lèrgia o intolerància hauran d’acompanyar la sol·licitud del corresponent certificat mèdic, malgrat que aquest ja s’haja presentat al Centre en cursos anteriors. L’horari de presentació serà de 9.00 a 13.00 h.


La dirección del CEIP Sanchis Guarner comunica a los familiares y tutores/tutoras legales del alumnado que las inscripciones para el Comedor Escolar se efectuarán los próximos días 25, 26 y 27 de agosto en el edificio Sanchis Guarner. Este procedimiento es obligatorio para todo el alumnado que desee hacer uso, tanto para aquellos que lo hagan desde el mes de septiembre como para quienes deseen hacerlo desde octubre. En el mostrador de conserjería encontraran la documentación necesaria para formalizar la solicitud. Las familias del alumnado con alguna alergia o intolerancia deberán acompañar la solicitud del correspondiente certificado médico, aunque éste ya se haya presentado en cursos pasados. El horario de presentación será de 9.00 a 13.00 h.

** COMUNICAT CEIP SANCHIS GUARNER D’ONDARA**

Publicado en Actualitat, Associacions.