SINMA ONDARA RECORDA A LA CIUTADANIA ELS SISTEMES DE RECOLLIDA DE RESIDUS DE CADA ZONA I PREGA QUE ES FAÇA UN ÚS CORRECTE

Ondara, 11.08.20. El Regidor delegat de l’empresa municipal SINMA Ondara, Francesc Giner, ha informat que en els ultims temps s’ha detectat un increment important de bosses soltes de residus orgànics i restes per zones que no són del sistema de recollida porta a porta. A causa d’això, i amb l’objectiu de garantir el servei de recollida de fem que es presta a la ciutadania i millorar l’eficiència, des de SINMA Ondara es recorda a tota la ciutadania d’Ondara que cal dipositar els residus als contenidors soterrats o exteriors de la seua zona (que no tinga el sistema de porta a porta). Paral·lelament , s’ha procedit a notificar a qui fà un ús incorrecte del sistema que té en cada zona, i així evitar confusions.

Segons l’Ordenança de Neteja Urbana (2001) “L’Ajuntament decidirà per a cada zona de población la forma d’entrega dels residus”. És per aixó, que ja en desembre de 2017 i després de la retirada de l’illa soterrada que hi havia al C/Roser es va recordar que la zona de la recollida porta a porta comprenia els carrers del casc històric, més el Carrer Sant Doménech.

Per tant, la resta del poble, com per exemple: els carrers Consell, Sant Jaume, Verge dels Dolors, Ramón y Cajal, Av. Dr. Fleming, Av. La Pau, Dr. Barraquer, etc. han de dipositar els residus als contenidors soterrats o exteriors de la seua zona, igual que el paper i cartó, envasos de plàstic, i vidre per separat.

Des de SINMA Ondara s’informa que si cap persona en particular (degut a problemes de salut o mobilitat reduïda) necessita una variació del sistema de recollida de residus, pot adreçar-se a l’Ajuntament o a l’empresa municipal per a fer un seguiment del cas en concret.

SINMA Ondara espera que la informació resulte d’utilitat, amb la intenció de treballar conjuntament per la millora de la prestació del servei i per una major conscienciació amb el medi ambient.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.