A ONDARA NO SERÀ APLICABLE LA FLEXIBILITZACIÓ DE LES MESURES DEL COVID-19 PUBLICADES AVUI EN EL BOE PER A MUNICIPIS DE MENYS DE 10.000 HABITANTS, PER SUPERAR ONDARA LA DENSITAT DE 100 HABITANTS/KM2

Ondara, 22.05.20. L’Ordre 427/20 publicada avui 22 de maig en el BOE flexibilitza les mesures del covid-19 en municipis de menys de 10.001 habitants i menys de 100 habitants per km², però segons s’ha confirmat des de l’Ajuntament d’Ondara, no serà aplicable en aquest municipi.

Ondara té una densitat de població de 660 habitants per km², motiu pel qual, queda fora de l’aplicació d’aquesta ordre i no veurà flexibilitzades les mesures del Covid-19, entre les que es trobava la no aplicació de les franges horàries.

Segons s’indica en el BOE d’avui divendres 22 de maig:

MINISTERI DE SANITAT

Ordre SND/427/2020, de 21 de maig, per la qual es flexibilitzen certes restriccions derivades de l’emergència sanitària provocada pel COVID-19 a xicotets municipis i a ens locals d’àmbit territorial inferior.

Article 1. Objecte.

Aquesta ordre té per objecte flexibilitzar certes restriccions en els municipis més xicotets que encara es troben en Fase 0 i Fase 1 del Pla de transició cap a una nova normalitat. En els dits municipis serà aplicable la normativa corresponent a la fase del Pla en què es trobe la unitat territorial en què es troben, excepte en els aspectes expressament regulats per aquesta ordre.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

  1. Aquesta ordre serà aplicable tant als municipis com als ens d’àmbit territorial inferior al municipi arreplegats en l’article 24 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, quan tinguen menys de 10.001 habitants i densitat de població inferior a 100 habitants per quilòmetre quadrat.

Per tant, a Ondara no s’apliquen aquestes mesures en superar els 100 habitants per quilòmetre quadrat.

Enllaç al BOE:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5218.pdf

Publicado en Actualitat, Ajuntament.