EL PLE DEL 30 ABRIL DEBATRÀ EL PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA LOCAL D’ONDARA, CONSENSUAT PER TOTES FORCES POLÍTIQUES, I LA MOCIÓ D’UNIÓ DEL MUNICIPALISME VALENCIÀ ENFRONT DEL CORONAVIRUS

Al marge dels temes relacionats amb el coronavirus, el ple de l’Ajuntament d’Ondara del mes d’abril també inclou la continuïtat de l’adquisició del Molí Coví, entre altres assumptes de l’ordre del dia

Ondara, 29.04.20. L’Ajuntament d’Ondara celebra demà dijous 30 d’abril la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’abril, que es realitzarà per videoconferència, amb motiu de l’estat d’alarma, i que es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara.

(https://www.youtube.com/c/ondara/live )

Entre els punts de l’orde del dia, destaquen els relacionats amb el COVID-19, com la proposta conjunta dels grups municipals de l’Ajuntament d’Ondara de mesures i accions per a la reactivació econòmica d’Ondara, amb les corresponents modificacions de crèdits, o l’Adhesió a la Declaració Institucional FVMP, d’Unió del municipalisme valencià enfront del Coronavirus.

Respecte a l’aprovació provisional de la Proposta conjunta dels Grups Municipals sobre mesures i accions per a la Reactivació Econòmica d’Ondara (COVID-19), es tracta del Pla de Reactivació Econòmica Local per pal·liar la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària del COVID19, l’objectiu del qual és la recuperació econòmica i laboral del municipi. La seua primera fase representarà un impacte econòmic de més de 182.000 euros, com va avançar la setmana passada l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. Dit pla es portarà a aprovació al ple com a proposta conjunta de tots els grups polítics municipals, així com la corresponent modificació de crèdits per a reestructurar partides econòmiques del pressupost municipal 2020 amb l’objectiu de transformar projectes o partides que no es vagen a executar (estalvi en partides de consum, d’esdeveniments o despeses no executades, i de la reinversió del superàvit pressupostari), i destinant aquestes partides a pal·liar els efectes del COVID19. Les accions previstes en el Pla de Reactivació Econòmica Local estan orientades i estructurades en quatre grans pilars: el primer, Inversió pública en els sectors professionals d’autònoms, empreses i UTEs; el segon, Economia Circular de Reactivació Local; el tercer pilar és l’Ocupació eventual dels treballadors afectats pel COVID19 i el quart, Mesures Tributàries, Ajudes legalment viables, Formació de Reciclatge i Sectors específics.

En el ple també s’abordarà la moció d’Adhesió a la Declaració Institucional FVMP, d’Unió del municipalisme valencià enfront del Coronavirus, de Junta de Portaveus FVMP (15 d’abril de 2020), en la que s’insta al Govern d’Espanya que els ajuntaments puguen disposar del 100% del superàvit, flexibilitzant la regla de gasto per a totes les entitats locals amb superàvit a fi de pal·liar els danys econòmics provocats per l’estat d’alarma; permetre que els romanents de tresoreria obtinguts per les entitats locals s’utilitzen per a afrontar les mesures que la situació actual requereix, disposant del superàvit de 2019 i els romanents acumulats d’anys anteriors; s’insta al Govern d’Espanya que autoritze a les entitats locals a realitzar despeses en serveis, a fi que els ajuntaments puguen implementar les mesures necessàries per a abordar els efectes produïts per la crisi del Coronavirus, de manera que els ajuntaments puguen realitzar ajudes a pimes, autònoms, xicotet comerç per a recolzar al teixit empresarial local; també s’insta a l’administració estatal i autonòmica a establir la participació de les entitats locals en els Plans i Fons que es disposen per al restabliment econòmic i social de les nostres ciutats; se sol·licita una major participació en els Fons Europeus per a atendre amb eficàcia les difícils circumstàncies econòmiques després de la pandèmia; s’insta a la Generalitat Valenciana a estudiar un nou model que permeta compaginar amb els ajuntaments l’establiment d’ajudes i subvencions; i a mantindre la coordinació amb l’administració autonòmica per a salvaguardar els interessos col·lectius del nostre poble, entenent que la col·laboració i la gestió conjunta són necessàries per a afrontar la resolució d’aquesta crisi sanitària.

Al marge dels assumptes relacionats amb el coronavirus, el ple de l’Ajuntament d’Ondara del mes d’abril també inclou en el seu ordre del dia la continuïtat de l’adquisició del Molí Coví; l’adquisició d’un immoble al carrer Sant Cristòfol; l’Aprovació Inicial del Pla Local reduït de prevenció d’incendis forestals, i l’aprovació inicial de l’Ordenança Municipal reguladora de la instal·lació de cartells, tanques o suports publicitaris, entre altres punts.

La continuïtat en l’adquisició del Molí Coví (Partida Vinyals) suposarà ratificar i, per tant, seguir endavant amb l’adquisició del Molí Coví, amb la superfície resultant després del partionament amb la CHJ i Diputació Provincial d’Alacant, del que resulta una superfície total de 4.831 m2; sense modificar-se la resta de les condicions previstes en l’acord del Ple de data 31 de gener de 2019, i per tant sense variació tampoc del preu acordat (21.000 euros).

En l’orde del dia també figura l’adquisició d’un immoble situat al carrer Sant Cristòfol núm. 25, el ple centre històric, que serà adquirit per l’Ajuntament d’Ondara per 24,807 euros. El bé adquirit es destinarà a formar part del viari públic, conforme està previst en el vigent Pla General d’Ordenació d’Ondara; sense perjuí que puga tenir una utilitat provisional en tant es puga obrir definitivament el carrer previst en el planejament.

Quant a l’Aprovació Inicial del Pla Local reduït de prevenció d’incendis forestals del municipi d’Ondara, a proposta del Regidor d’Agricultura i Medi Ambient, Pere Picornell, que exposa que el Municipi d’Ondara es troba situat en una zona d’alt risc d’incendis forestals, i de conformitat amb la Proposta formulada per la Junta de Govern Local de data 27 de gener de 2020, es proposa acordar la contractació de l’empresa Fagus Foresta S.L., per a la redacció del Projecte reduït de Prevenció d’Incendis Forestals del Municipi d’Ondara.

Publicado en Actualitat, Política.