ONDARA CELEBRA AQUEST DIJOUS 30 D’ABRIL EL SEU PRIMER PLE EXCLUSIVAMENT PER VIDEOCONFERÈNCIA PER L’ESTAT D’ALARMA

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Ondara, 28.04.20. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 30 d’abril la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’abril. Una sessió que s’efectuarà exclusivament per videoconferència, amb motiu de l’estat d’alarma.

El sistema que s’utilitzarà perquè els 13 regidors/es de l’Ajuntament d’Ondara estiguen presents en la sessió de forma telemàtica serà Cisco Webex Meeting (sistema utilitzat pel Govern d’Espanya, i pels eurodiputats, entre altres; és el sistema més segur que compleix amb la normativa europea i espanyola en quant protecció de dades i nivells de seguretat i xifrat; a més d’estar legislat perquè els plens realitzats per aquest mitjà tinguen validesa legal).

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Cal recordar que l’Ajuntament d’Ondara emet, des d’abril de 2016, totes les seues sessions plenàries en directe per Internet, a través del canal de youtube de l’Ajuntament, a què es pot accedir directament des de la pàgina web municipal.

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Quant a l’orde del dia, és el següent:

Ple Ordinari Ajuntament d’Ondara

Dijous 30 d’abril, 20:30 hores

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2020/2. Aprovació de l’acta anterior (27 de febrer de 2020).

2.- EXP. PLENS/2020/3. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 175/2020. Matèria 4002. PRESSUPOST. Liquidació Pressupost

General 2019. Informe Intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària, Regla de despesa i deute viu. Donar compte.

4.- EXP. 175/2020. Matèria 4002. PRESSUPOST. Informe inversions financerament sostenibles 2019. Donar compte.

5.- EXP. 576/2020. Matèria 4002. PRESSUPOST. Pla Pressupostari 2021 2024. Donar compte.

6.-EXP 814/2020. Matèria 4002. PRESSUPOST. Proposta conjunta Grups Municipals mesures accions per a la Reactivació Econòmica d’Ondara, COVID-19. Modificació de crèdits. Transferències de crèdit. Aprovació provisional.

7.- EXP. 811/2020. Control intern. Fiscalització i intervenció prèvia d’ingressos o drets i despeses o obligacions. Aprovació.

8.- EXP 446/2020. Matèria 2300. Patrimoni. Adquisició d’immoble en c/ Sant Cristòfol nº 25. Aprovació.

9.- EXP 386/2020. Matèria 2300. Patrimoni. Inventari de Béns. Aprovació

Rectificació 31.12.2019.

10.- EXP. 2108/2017. MATÈRIA 2300. Patrimoni. Adquisició Molí Covi (Partida Vinyals, pol. 2, parcel·la 110). Continuïtat de l’adquisició.

11.-EXP 711/2020. 8600.Agricultura i Medi Ambient. Pla Local reduït de prevenció d’incendis forestals del municipi d’Ondara.(PLPIF). Aprovació Inicial.

12.-EXP 1045/2019 .Normativa municipal. Ordenança Municipal reguladora de la instal·lació de cartells, tanques o suports publicitaris. Aprovació Inicial.

13.- EXP. 820/2020. 1000 MOCIÓ. Adhesió a la Declaració Institucional FVMP Unió del municipalisme valencià enfront del Coronavirus Junta de Portaveus FVMP (15 d’abril de 2020).

14.- EXP. PLENS/2020/3. Informes de l’Alcaldia Presidència.

15.- EXP. PLENS/2020/3. Precs i Preguntes.

Publicado en Actualitat, Política.