ONDARA PRESENTA LA PRIMERA FASE DEL PLA PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA LOCAL, VALORAT EN 182.000 EUROS

Enllaç al vídeo de l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, on presenta aquest pla de reactivació econòmica local:

https://www.facebook.com/laveudondara/videos/902296993564209/

captura pantalla vídeo alcalde presentacio pla

S’aplicaran mesures tributàries i d’inversió pública, d’economia circular, plans d’ocupació i ajudes

Ondara, 22.04.20. L’Ajuntament d’Ondara ha presentat el Pla de Reactivació Econòmica Local, l’objectiu del qual és la recuperació econòmica i laboral del municipi com més aviat. La primera fase d’aquest Pla representarà un impacte econòmic de 182.000 euros. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, ha anunciat que alguna de les mesures es podran aplicar molt prompte, mentre que altres hauran d’esperar a la finalització del confinament per l’estat d’alarma per a poder ser implementades. En tot cas, es tracta d’un pla per a pal·liar la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària del COVID19. L’Alcalde ha matisat que les accions englobades en el pla de reactivació econòmica local són mesures de caràcter purament econòmic, ja que les mesures socials estan contemplades per la MASSMA-Ondara (amb les ajudes de les administracions supramunicipals i les partides de Benestar Social).

teleconferencia alcaldia (2)

El Pla de Reactivació Econòmica Local que ha presentat hui l’Ajuntament d’Ondara compta amb l’assessorament de tècnics comercials, empresarials, fiscals i laborals; a més, ha sigut ja presentat a l’executiva d’ACO (Associació de Comerciants i Empresaris d’Ondara), que ha mostrat la seua conformitat i recolzament a les propostes que engloba. L’Alcalde ha aprofitat per a agrair també, en l’àmbit polític municipal, les aportacions i propostes econòmiques presentades pels grups en l’oposició (PP i Ciutadans), indicant que s’estudiaran i tindran en compte les mesures que es puguen implementar (de fet, algunes d’elles ja es venien aplicant).

L’Equip de Govern d’Ondara porta treballant des de fa setmanes en aquest pla de reactivació econòmica local, que es desenvoluparà en diverses fases. Aquesta primera fase comptarà amb una quantia de 182.000 euros, que ve determinada per les aportacions que s’han redirigit de totes les regidories; derivant partides d’esdeveniments i iniciatives que no es van a poder realitzar enguany 2020 pel coronavirus (Gegant, Fira de la Paraula, Festacarrer, Trobada de Majors, etc) i el pressupost de les quals anirà destinat a aquest pla de reactivació econòmica local per a ajudar a la ciutadania i empreses d’Ondara a eixir de la crisi. Així, les partides econòmiques del pressupost municipal 2020 es reestructuraran amb l’objectiu de maximitzar els efectes d’aquestes accions, transformant projectes o partides que l’Equip de Govern decidisca no executar (estalvi en partides de consum, d’esdeveniments o despeses no executades, i de la reinversió del superàvit pressupostari), i destinant aquestes partides a pal·liar els efectes del COVID19.

Segons ha detallat José Ramiro, les accions previstes al Pla de Reactivació Econòmica Local estan orientades i estructurades en quatre grans pilars: el primer, Inversió pública en els sectors professionals d’autònoms, empreses i UTEs; el segon, Economia Circular de Reactivació Local; el tercer pilar és l’Ocupació eventual dels treballadors afectats pel COVID19 i el quart, Mesures Tributàries, Ajudes legalment viables, Formació i Sectors específics.

pla-mesures-socials-ondara

1. Inversió pública en els sectors professionals d’autònoms, empreses i UTEs.

L’objectiu en aquest cas és fomentar l’activitat en aquelles empreses, autònoms o UTEs d’Ondara que l’han perdut o reduït a causa de la crisi sanitària. En primer lloc, des de departament de Promoció Econòmica es realitzarà l’actualització d’empreses d’Ondara proveïdores de l’Ajuntament, i s’ampliarà aquesta actualització per a incloure també a autònoms que no estaven contemplats, i a les UTEs. L’Alcalde ha confirmat que a partir del 27 d’abril s’actualitzarà la Borsa de Proveïdors, cridant a tots els professionals autònoms, empreses i UTEs d’Ondara per a una nova inscripció, i per a contactar amb ells des de l’ADL, per a analitzar la seua situació. D’altra banda, es va a crear una Assessoria d’UTEs per a la possible creació d’unió temporals d’empreses (amb diferents proveïdors locals), amb les que poder optar a grans contractes administratius. A més, es va a realitzar un llistat de treballs a realitzar (inversions) d’àmbit municipal, que es proposarà als diferents proveïdors que els puguen executar. L’Alcalde ha avançat que aquestes mesures es completaran i concretaran amb el Pla d’Inversions a partir del 15 de maig.

2. Economia Circular de Reactivació Local.

L’objectiu d’aquesta mesura és la generació d’economia circular en els comerços i proveïdors locals (prèviament inscrits en la Borsa de Proveïdors d’Ondara). Es tracta d’una acció prevista per a quan s’alce el confinament, i els comerços estiguen adaptats a les normatives de desescalada. El funcionament es realitzarà mitjançant “Bons circulars”. L’Ajuntament d’Ondara realitzarà les devolucions dels diferents serveis municipals que no han pogut prestar servei en els darrers mesos (per exemple, escoles esportives, cursos de cultura, etc), mitjançant eixos “bons circulars”, que s’hauran d’utilitzar en qualsevol comerç, empresa o professional adherit a la campanya i en la Borsa de Proveïdors. L’Ajuntament garantirà amb els mitjans que corresponguen la validesa de qualsevol “Bo Circular” i marcarà les instruccions necessàries als comerços i proveïdors de com s’han d’utilitzar. La mesura es recolzarà en una campanya de promoció, “Compra en Local, Compra en Casa”, per a conscienciar la població de la importància de fer la compra en els comerços locals.

3. Ocupació eventual dels treballadors/es afectats el COVID19

L’objectiu d’aquesta mesura és la reincorporació al mercat de treball d’aquelles persones que estaven en actiu abans de la crisi; van haver d’apuntar-se a l’atur després del 14 de març, i que, en un principi, necessiten dos o tres mesos abans de poder tornar a treballar en les seues empreses. Aquesta acció està prevista per als mesos de juliol i agost, i consistirà en la realització, en un principi, de dos nous plans d’ocupació locals bimensuals. Les persones beneficiàries podran compatibilitzar el taller amb les prestacions socials que tinguen concedides (desocupació, etc).

4. Mesures Tributàries, Ajudes legalment viables, Formació
i Accions en sectors específics

L’objectiu d’aquestes mesures és rebaixar la pressió econòmica sobre els sectors o empreses en què es puga actuar des de l’Ajuntament d’Ondara; així com enfortir o reestructurar les empreses cap a un nou escenari postCOVID-19. Es tracta d’una sèrie d’accions previstes per a implementar a partir dels mesos de maig i juny, dirigides als comerços i empreses d’Ondara afectades pel COVID19. A més, es pensarà en sectors específics que ho tenen més complicat perquè han perdut o perdran la seua “temporada” bona de treball.

Les Mesures Tributàries compten amb dues accions concretes: d’una banda, s’aplicarà un nou calendari de pagaments taxes i tributs (dependrà en gran part de SUMA, ajustant els calendaris de pagament, i pactant-ho amb els sectors afectats). D’altra banda, i respecte als tributs que recapta l’Ajuntament, (Terrasses Bars, ICIO i Taxa d’Obra i Mercat), l’Alcalde ha anunciat l’adopció de dues mesures: no es cobrarà les terrasses i el mercat durant els mesos que no s’ha pogut portar avant l’activitat; i es facilitarà el fraccionament dels tributs dins de la mateixa anualitat 2020 sense cap mena d’interès de demora.

Quant a la Formació, es realitzaran tutories virtuals a les empreses i comerços que ho necessiten, per a adaptar els seus negocis a la nova situació postCOVID, enfocant-se en l’estratègia i el màrqueting digital, reforçant la formació perquè cada comerç puga reorientar el seu negoci.

Respecte a les accions dirigides a sectors específics, José Ramiro ha anunciat el reforç del conveni amb l’ACO, que es dotarà amb una quantia econòmica per al desenvolupament d’un nou portal per a venda online del comerç associat, amb possibilitat de fer també una Fira Estoc Online. Aquestes accions han sigut ja presentades davant de la Junta Directiva d’ACO, i compten amb el seu vistiplau.

Desglossant l’impacte econòmic del Pla, José Ramiro ha detallat que la Inversió pública en els sectors professionals d’autònoms, empreses i UTEs compta amb un Pla d’Inversió Ondara ReActiva, per valor de 75.000 euros; i la Creació d’Assessoria d’UTEs, 2.500 euros. Quant a l’Economia circular de reactivació local, el pressupost és de 50.000 euros. L’Ocupació eventual dels treballadors laboralment afectats el COVID19 es concreta en els Plans d’Ocupació per valor de 30.000 euros. Quant a les Mesures i ajudes tributàries, Ajudes legalment viables, Formació i de sectors específics; les Mesures Fiscals té un impacte de 20.000 euros (més els ajornaments); i el Pla de Formació ascendeix a 4.500 euros. Ascendint el total de les propostes englobades en aquesta primera fase del Pla de Reactivació Econòmica Local a 182.000 euros.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.