EL PLE D’ONDARA APROVA AMB ELS VOTS A FAVOR DE L’EQUIP DE GOVERN I CIUTADANS, I EN CONTRA DEL PP, LA SOL·LICITUD D’AJUDES A L’IVACE PER A LA FASE II DE L’AVINGUDA D’ALACANT I ÀREA MARJALS

La resta de punts de l’orde del dia van ser aprovats per unanimitat

Ondara, 28.02.20. El ple de l’Ajuntament d’Ondara celebrat ahir va aprovar, amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís i de Ciutadans, i en contra del PP, la sol·licitud de subvenció a la Generalitat Valenciana (IVACE – Institut Valencià de Competitivitat Empresarial), per a les obres de Millora de les condicions d’Àrea Marjals i Avinguda d’Alacant (Fase II). Amb aquesta petició, l’Ajuntament d’Ondara vol comptar amb els recursos necessaris per a impulsar la segona fase de les obres de millora dels polígons i àrees industrials (la primera fase de la qual es va executar en 2019 amb fons de l’IVACE, en l’Avinguda d’Alacant i Sector Marjals 5, 6 i 7). En aquest cas, el ple va aprovar ahir la sol·licitud de subvenció per a emprendre les accions descrites en la Memòria tècnica de millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics 2020, de millora de les condicions de l’àrea Marjals i Avinguda d’Alacant Fase II, per a sufragar un projecte previst per a realitzar-se en la present anualitat 2020. El pressupost total del projecte, incloent-hi la seua redacció, ascendeix a 199.121 euros.

vot equip gov i ciutadnsvot pp

El portaveu del PP, Álex Hernández, va argumentar el vot en contra del seu grup indicant que desconeixen com quedarà finalment el projecte, i que la primera fase de l’Ivace en Avinguda d’Alacant no els va agradar gens. A més va expressar el desig del seu partit, de que les obres es consensuen amb els propietaris de la zona. Hernández va indicar que el sentit final del seu vot sobre aquest tema podria canviar si finalment el projecte és consensuat.

alex hernandez

Joan Costa, de Ciutadans, va indicar que des del seu grup recolzarien aquesta iniciativa perquè és bo que vinguen com més subvencions, millor. No obstant això, va retraure a l’Equip de Govern que no els convidaren a la visita que va realitzar el Conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, Rafael Climent González, que el passat 7 de febrer va acudir a Ondara per a visitar precisament les actuacions de millora i modernització subvencionades per l’Ivace en els polígons industrials d’Ondara.

joan costa 2

L’Alcalde, José Ramiro, va assegurar que es buscarà el consens amb aquest projecte de Millora de les condicions d’Àrea Marjals i Avinguda d’Alacant ( Fase II). L’objectiu del projecte, la memòria del qual es va aprovar ahir, és completar l’actuació realitzada en 2018 2019 i finalitzar la previsió d’ampliació de voreres en l’Avinguda d’Alacant, regenerant aquesta vegada la zona de vianants, per a dotar a l’avinguda d’una vorera ampla d’acord amb les dimensions de l’espai que disposarà, inclús d’enjardinaments puntuals i que afavorirà així la connexió de vianants entre el casc i el polígon, millorant les condicions ambientals i paisatgistes, i plantejant recorreguts biosaludables que comuniquen amb altres espais inclús fora de l’àrea, facilitant la connexió amb al sòl rústic i, finalment, comunicant amb altres recorreguts existents. D’altra banda, també es pretén complementar en l’Avinguda d’Alacant les actuacions necessàries en els carrers adjacents, millorant les seues condicions circulatòries i ambientals, mitjançant la millora de senyalització, implantació de cicle-carril i millora de la zona verda del parc Marjals, (incloent la millora de la zona de jocs, dotant-la d’una superfície d’amortiment de cautxú, inexistent actualment).

jose ramiro

Amb aquestes actuacions, es vindria a fer un salt generalitzat a les condicions del polígon, que, junt amb el gran canvi realitzat en l’actuació anterior, suposaria dotar a l’àrea d’unes condicions que vindrien a beneficiar tant la població d’Ondara en general com als usuaris dels serveis existents en la zona. Sobre aquest tema, en finalitzar el ple, va prendre la paraula un dels empresaris de la zona, reclamant que hi haja un compromís amb una data perquè s’execute l’actuació.

public

La resta de punts de l’ordre del dia del ple van ser aprovats per unanimitat de tots els grups polítics, Equip de Govern PSPV-Compromís, PP i Ciutadans.


 unanimitat (1)unanimitat (2)

Es va aprovar la iniciativa per a la redacció del Reglament Municipal Regulador del Consell Local d’Infància i Adolescència (després d’haver-se aprovat en el ple de gener la sol·licitud de subvencions per a posar en marxa aquest Consell). També va eixir avant per unanimitat el Reglament del Consell Agrari Municipal, que va ser exposat pel Regidor d’Agricultura, Pere Picornell. Ara hi haurà termini d’exposició per a presentar al·legacions. A més, es va aprovar per unanimitat la Moció del Dia Internacional de la Dona, 8 de març, que va ser llegida per la Regidora de Benestar Social, Mª Carmen Velázquez ** (Acords al final).

mcarmen velazquez

I la moció en defensa del camp valencià, detallada per Pere Picornell, va tancar els punts de l’orde del dia que van ser aprovats per unanimitat.

unanimitat (3)

En l’apartat d’informes de les Regidories, Mar Chesa, Regidora d’Esports, va informar sobre la celebració a Ondara de l’última etapa de la Volta la Marina 2020, el diumenge 8 de març, coincidint amb el Dia de la Dona. El Regidor de Medi Ambient, Pere Picornell, va informar del canvi d’arbratge en l’Avinguda Doctor Fleming. La Regidora de Patrimoni, Raquel López, va convidar als presents a participar en les III Jornades de Patrimoni, que se celebren aquest cap de setmana a Ondara, i que tracten sobre el món romà.

raquel lopez   pere picornell

El Regidor delegat de SINMA, Francesc Giner, va informar de la retirada de tres illes de contenidors soterrats, que s’han hagut de retirar per les deficiències i problemes de salubritat i higiènics, causats per les pluges. Al final la millor solució és llevar-los i deixar-los de forma aèria, en alguns dels casos. Altres sí que s’han pogut reparar. Respecte d’això, des de Ciutadans, Joan Costa va indicar que es podria buscar una altra solució, perquè llevar-los també té un cost, però cal planificar-ho.

francesc giner  debat

La Regidora de Benestar, Mª Carmen Velázquez, va informar de la posada en marxa, des d’aquesta setmana, d’un servei dirigit a pacients oncològics i les seues famílies, amb recursos que se’ls ofereixen, en col·laboració amb l’AECC. El Regidor de Manteniment, Miguel Gomis, va informar del canvi de totes les xarxes de les porteries del camp de futbol a partir d’aquesta setmana.

miguel gomis

L’Alcalde, José Ramiro, va explicar que l’adquisició del Molí Coví està pendent del nou mesurament requerit per la CHJ. També va informar sobre l’inici de les obres del pla financerament sostenible de 2019 (Adolfo Suárez i canvi de llums); i va aprofitar per a recordar que el pròxim 5 de març tindrà lloc a Dénia la manifestació comarcal convocada per la Xarxa de Dones de la Marina Alta amb motiu del dia de la dona. A pregunta del regidor del PP Jaume Femenia, va respondre que les obres del Centre de Dia ja estan en marxa una altra vegada, una vegada resolts els problemes dels fonaments, i que el temps previst d’execució és d’11 mesos.

**ACORDS MOCIÓ 98 DE MARÇ:

PRIMER: Commemorar el dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i promoure activitats dirigides a reforçar el principi d’igualtat entre homes i dones, sumant-nos al lema de l’ONU «soc de la generació de la igualtat».

SEGON: Instar el Govern a la presentació i aprovació d’una Llei d’Igualtat Laboral, entre homes i dones, a fi de garantir de manera efectiva el dret a la conciliació, així com les mesures que facen possible la igualtat en l’ocupació.

TERCER: Com a Ajuntament ens comprometem elaborar polítiques d’igualtat de caràcter transversal i en el pressupost a avaluar i fer el seguiment dels acords presos en matèria d’igualtat a través de plans d’igualtat tant per a la ciutadania com per a les plantilles municipals i donar-ne compte periòdicament a aquest ple.

QUART: Impulsar polítiques que fomenten la conciliació, la corresponsabilitat així com la no discriminació de la dona, per a propiciar l’eliminació de polítiques que encara es donen de forma encoberta en determinades professions en què les dones embarassades són penalitzades pel simple fet de ser mares i avaluades amb un «rendiment anormal».

CINQUÉ: Propiciar des de les diferents àrees municipals, que totes les persones, quan així ho necessiten, compten amb l’atenció necessària mitjançant els serveis públics, perquè les tasques de la cura familiar no suposen una desigualtat a l’hora de la integració efectiva de la dona en la vida laboral i/o en la seua carrera professional.

SISÉ: Demanar al Govern espanyol la ratificació del Conveni 189 de l’OIT (Organització Internacional del Treball) per a la dignificació del treball a la llar i les cures.

SETÉ: Com a Ajuntament ens comprometem i encoratgem la resta de les institucions a seguir treballant per la igualtat i en avançar en el desenvolupament de les polítiques per la igualtat i contra la violència masclista i de gènere. Manifestem la importància del Pacte d’Estat contra la violència d e gènere, i la dotació i continuïtat pressupostària per garantir la seua aplicació. Manifestem la importància cívica i política del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista i la dotació i continuïtat pressupostària per a garantir la seua aplicació. El nostre Ajuntament està adherit / te previst adherir-se a aquest pacte i és compromet a aplicar-lo i a actuar d’acord amb les seues propostes.

HUITÉ: Com a Ajuntament, ens adherim a l’acord a què s’ha arribat en les Corts Valencianes el passat 30 de gener, pel qual es reforça l’acord del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista e i per tant, ens comprometem també a continuar fent valdre les mesures d’aquest Pacte, a més mostrem el nostre rebuig a qualsevol tipus de posicionament polític que negue l’existència de la violència de gènere i masclista o que propugne la minoració de les mesures de protecció de les dones. Cal recordar que la violència contra les dones és un tema que ha sigut objecte d’un pacte d’Estat.

NOVÉ: Declarar el nostre poble un municipi contra la violència masclista i lliure de tracta i de prostitució.

DESÉ: Exigir a les Administracions Públiques un finançament suficient per tal de portar a terme les polítiques d’igualtat així com les polítiques educatives i les socials. Ens calen unes polítiques àmplies, no és tracta de resoldre situacions d’especial precarietat de caràcter assistencialista sinó de garantir els drets de la ciutadania, i és urgent que desaparega la discriminació que patim en el finançament. Ens cal doncs, reclamar, amb l’objectiu de millorar l’Estat del Benestar al nostre país, una reforma urgent de l’actual model de finançament autonòmic i local.

ONZÉ: Facilitar espais per a les activitats programades per les associacions per la Vaga mundial de dones del dia 8 de març convocada a nivell mundial pel Moviment Feminista.

DOTZÉ: Donar trasllat dels presents acords a la Generalitat Valenciana, i especialment a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, al Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat del Govern d’Espanya i als diferents grups parlamentaris del Congrés i del Senat, així com que es publicite per les vies habituals i es comunique al teixit associatiu de la nostra població.

Publicado en Actualitat, Política.