LA CIUTADANIA D’ONDARA DECIDIRÀ LA DESTINACIÓ DELS PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS 2019 A TRAVÉS D’UNA NOVA CONSULTA CIUTADANA D’INVERSIONS

PRESSUPOSTOS-PARTICIPTIUS

  • Els Pressuposts Municipals d’Ondara contemplen 50.000 euros per a executar els projectes triats per la població

  • Els veïns i veïnes empadronats a Ondara majors de 16 anys podran presentar els projectes del 9 al 20 de setembre en el portal https://participa.ondara.org/ o també de forma presencial a l’Àrea Tècnica de l’Ajuntament; les votacions seran del 7 al 18 d’octubre

Ondara, 03.09.19. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i el Regidor de Democràcia Participativa i Transparència, Miguel Gomis, acompanyats pel tècnic municipal d’Informàtica, Pere Sastre, han donat a conèixer aquest matí els detalls del projecte de pressuposts participatius 2019 i la seua aplicació a través de la consulta ciutadana de Propostes d’Inversions. Enguany 2019, dins dels Pressuposts Municipals d’Ondara, es contempla una partida de 50.000 euros adscrita als projectes triats per part de la població d’Ondara. La Consulta pretén que siguen les persones empadronades a Ondara (majors de 16 anys) les que proposen inversions a partir de realitats i necessitats que observen, identifiquen i amb les que conviuen com a ciutadans i ciutadanes d’Ondara.

participa ondara (2)

Es tracta d’una experiència que es duu a terme per segon any consecutiu a Ondara, com ha indicat l’Alcalde, José Ramiro, per a qui “la participació ciutadana és vital per al que és la vida d’un poble, i que els veïns i veïnes puguen decidir on va a invertir-se els diners municipals”. Ramiro ha destacat que, en breu, començaran les obres del projecte triat per la ciutadania en 2018 (el circuit pump-track i el de calistènia que es crearà a una part del Parc Tossals). L’Alcalde ha matisat que aquesta segona edició del Projecte de Pressuposts Participatius permet, des de l’experiència, millorar el procés; com per exemple, en incloure que perquè un projecte siga executat, la participació haurà de ser del 5% del cens votant (unes 300 persones; en cas de no arribar a eixe percentatge mínim, la votació s’elevarà a ple). D’aquesta manera es persegueix incrementar el nombre de persones que decidisquen on invertir eixos 50.000 euros, per a tindre una participació prou representativa. També ha recalcat que la consulta “Ondara Participa” permet detectar necessitats de la ciutadania que, malgrat no resultar les més votades, són tingudes posteriorment en compte pel Govern local per a portar-les a cap o implementar-les amb altres partides pressupostàries. Per exemple, la instal·lació de protectors per a viratges que l’Ajuntament va col·locar a la piscina municipal el passat mes de març, va sorgir arran de les propostes realitzades en la consulta ciutadana de 2018, i ha permès homologar la piscina per a competicions. Però no és l’única proposta que s’ha dut a terme, gràcies a ser identificada com un projecte interessant per a la ciutadania en les propostes presentades en 2018; de fet, s’han posat en marxa també l’adquisició de fons per a la biblioteca; la nova redona enfront del Sanchis Guarner (que s’ha fet amb càrrec a les inversions financerament sostenibles); els carrils bici d’Avinguda d’Alacant (fons de l’IVACE); o la millora de la comunicació entre Av. Marina Alta i Antic Camp de Futbol.

IMG_5028

Per al Projecte de Pressuposts Participatius 2019 podrà ser triat un únic projecte de 50.000 euros, o bé diferents projectes fins a esgotar aquesta quantitat. Les veïnes i els veïns d’Ondara podran participar de dues formes: proposant projectes d’inversions, i votant els projectes en funció de les seues prioritats. El Govern Municipal d’Ondara es compromet a dur a terme l’execució de dites despeses, tenint en compte els resultats de la Consulta Ciutadana, sempre que s’atenguen als criteris tècnics de viabilitat dels projectes i els límits econòmics disponibles. Segons consta en les bases, la participació haurà de ser com a mínim d’un 5% del total del cens votant de la població. En cas de no arribar a aquest mínim del 5% la votació s’elevarà al Ple Municipal perquè els Representants Públics voten les propostes presentades.

IMG_5032

Segons ha informat el Regidor de Democràcia Participativa, Miguel Gomis, el procés de la Consulta Ciutadana s’articula per fases, en les que els veïns i les veïnes poden participar de formes diferents i amb diferents graus d’implicació. Les fases seran les següents:

  • Presentació a la ciutadania: el dijous 5 de setembre a les 19:30 hores en un acte públic a celebrar a la Casa de Cultura d’Ondara es realitzarà una presentació per a col·lectius, associacions, veïns i veïnes d’Ondara.

  • Primera fase: Presentació de propostes. Del 9 al 20 de setembre de 2019. Principalment es podran fer les propostes de manera telemàtica mitjançant la plataforma web de la Consulta Ciutadana https://participa.ondara.org . En cas de necessitar assessorament es podrà fer de forma presencial en l’àrea tècnica de l’Ajuntament de dilluns a divendres en horari d’11 a 14 hores.

  • Segona fase: Valoració dels projectes presentats. Del 23 de setembre al 4 d’octubre de 2019. Una vegada finalitzat el termini de presentació de propostes, des de l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament d’Ondara es realitzarà un procés de validació de les propostes realitzades, amb l’objectiu de verificar que totes compleixen els criteris establits en les Bases.

  • Tercera fase: Votació dels projectes. Del 7 al 18 d’octubre de 2019. La votació es podrà realitzar, previ registre per a la comprovació del cens, de manera digital mitjançant la plataforma web des de qualsevol dispositiu amb accés a internet. A més, tenint en compte la bretxa digital i per a implicar en el procés de votació al nombre més gran de persones, s’habilitaran “Punts de votació” on es donarà suport presencial a les persones que vullguen votar i no tinguen domini amb les TIC. Es podrà trobar tota la informació sobre els “Punts de votació” en la pàgina web “Ondara Participa”.

  • Quarta: Informar dels resultats de la votació. Del 21 al 25 d’octubre de 2019

Respecte a les dates de participació, l’Alcalde ha informat que s’han modificat respecte a les de l’any passat, quan la consulta de 2018 es va fer a final de curs, entre maig i juny. Ara, amb l’experiència adquirida, s’ha decidit fer coincidir les dates amb l’inici de curs a fi d’aconseguir major participació.

IMG_5037

El tècnic d’Informàtica de l’Ajuntament, Pere Sastre, ha detallat que la plataforma utilitzada per a fer la consulta, igual que l’any passat, és la plataforma “Consul”, que ofereix moltes possibilitats i és utilitzada per moltes ciutats en matèria de participació ciutadana. També ha recordat que des del departament tècnic es prestarà assessorament i s’ajudarà a les persones que ho requerisquen per a participar.

Les propostes d’inversió que presente la ciutadania hauran de nàixer d’una necessitat pròpia o de l’entorn, i han de definir i explicar el que es pretén millorar, pensant en el bé comú, la millora de l’espai públic, la solidaritat i la convivència. Si bé no cal presentar les propostes amb una descripció tècnica massa complexa, sí que serà necessari que s’expliquen de manera clara i concreta per a facilitar la seua valoració per part de l’Ajuntament i també facilitar la votació per part de la ciutadania. A més, haurà de ser una proposta d’inversió viable tècnicament i econòmicament, competència de l’Ajuntament, i que s’ajuste a la legalitat vigent. El projecte d’inversió a presentar haurà de tindre com a localització l’àmbit territorial del municipi d’Ondara. Segons ha detallat Miguel Gomis, les propostes hauran d’estar derivades de la creació, millora i/o ampliació d’infraestructures, l’adquisició de béns de naturalesa inventariable o les despeses amb caràcter amortitzable (una inversió és tot allò que l’Ajuntament pot construir o adquirir). Per tant, les inversions que es presenten per a ser votades, han de reunir les següents característiques: que no siguen béns fungibles (és a dir, que no es consumisquen per l’ús que es puga fer dels mateixos); que tinguen una duració superior a l’exercici pressupostari (12 mesos) i que siguen susceptibles d’incloure’s en l’inventari que arreplega el patrimoni municipal. No poden ser inversions per a la consulta ciutadana les activitats (programes culturals, cursos, festes, etc), ni els serveis, com podria ser la petició de més serveis de neteja o més personal a Serveis Socials.

Podran presentar propostes d’inversió totes les persones empadronades a Ondara, independentment de la seua nacionalitat i sempre que siguen majors de 16 anys. La proposta de Projecte d’Inversió es presentarà de forma individual o també per part d’associacions o col·lectius que tinguen com a àmbit d’actuació la població d’Ondara. Cada persona major de 16 anys empadronada a Ondara, igual que els diferents col·lectius i associacions locals, podran presentar fins a un màxim de 3 Projectes d’Inversió. Des de l’Ajuntament d’Ondara s’ha animat a la ciutadania a participar en aquest procés. A més, s’ha recalcat que aquest dijous 5 de setembre a les 19:30 hores es realitzarà una presentació pública a la Casa de Cultura, animant les veïnes i veïns d’Ondara que assistisquen per a conèixer el procés i resoldre els dubtes que tinguen.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.