PSPV I COMPROMÍS PRESENTEN EL PACTE DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA 2019-2023

 • L’Alcalde d’Ondara serà el candidat del PSPV, José Ramiro

 • Els regidors i regidores electes d’ambdós partits (5 del PSPV i 3 de Compromís) han detallat públicament l’organització de l’Equip de Govern, l’Alcaldia i Tinences d’Alcaldia, i els Equips de treball i Regidories

Ondara, 12.06.19. Els Regidors i les Regidores electes dels partits PSPV i Compromís en les eleccions municipals del passat 26 de maig a Ondara han presentat hui i han signat de forma pública el pacte de govern a què han arribat per governar a l’Ajuntament d’Ondara durant la pròxima legislatura 2019-2023. El regidor electe i candidat del PSPV a l’Alcaldia d’Ondara, José Ramiro, i la regidora electa i candidata de Compromís, Mar Chesa, han oferit a l’Ajuntament d’Ondara una roda de premsa conjunta, en la que han concretat els detalls del pacte de govern, per mitjà del qual, l’Alcalde d’Ondara durant aquesta nova legislatura 2019-2023 serà José Ramiro. La compareixença ha servit perquè PSPV i Compromís anuncien les delegacions que ostentarà cada regidor/a, així com les principals bases de l’acord arribat, l’organització de l’Equip de Govern, l’Alcaldia i Tinences d’Alcaldia, i els Equips de treball i Regidories.

 equip govern ondara pacte (1) equip govern ondara pacte (3)

José Ramiro i Mar Chesa han estat acompanyats en la seua compareixença pública pels membres de les seues respectives candidatures, que entraran a formar part de la corporació municipal, i que formaran part de l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Ondara; pel PSPV, a més de José Ramiro Pastor, estaran Raquel Mengual Bisquert, Francesc Antoni Giner Camaró, Mari Carmen Velázquez Rosado i Miguel Gomis Sancho; i per Compromís, a més de Mar Chesa Pedrós, entraran com a regidors Pere Picornell Vives i Raquel López Díaz.

Des del nou Equip de Govern que conformaran PSPV-Compromís a partir d’aquest dissabte 15 de juny (quan tindrà lloc el ple de constitució de la nova corporació) han posat de manifest que entenen que “els ciutadans i ciutadanes, mitjançant els resultats de les eleccions municipals, continuen volent un govern progressista per a Ondara en atorgar un nombre de regidors suficientment elevat per a garantir la governabilitat, amb les premisses bàsiques de la transparència i la participació ciutadana”. Afirmen que el seu principal objectiu és “continuar garantint la governabilitat i per a això subscrivim aquest Pacte de Govern, desenvolupat en un programa conjunt, consensuat i estable que referme durant quatre anys més el model de govern establit en el 2015”. Un Pacte de Govern en què PSPV-PSOE i Compromís assumeixen la coresponsabilitat en totes i cadascuna de les decisions que es prenguen des de les diferents àrees de treball, i per a això, es crearan els mecanismes adients perquè la presa de decisions tinga caràcter col·lectiu.

equip govern ondara pacte (2)

Mar Chesa ha afirmat que “tenim molta il·lusió de continuar treballant pel poble, i sempre hem tingut voluntat de seguir amb el pacte, que és molt paregut al de 2015, i que permetrà garantir la governabilitat i facilitar l’estabilitat”, i ha deixat clar que “som un sol equip”. Ha afirmat que “hem treballat per a fusionar els nostres programes, que són molt semblants i es complementen bé”. Ha detallat que les línies generals del pacte de Govern són «l’atenció social, la transparència i participació, el desenvolupament urbà, l’organització i gestió horitzontal, l’auditoria econòmica i la gestió eficaç, eficient i efectiva de tots els recursos de l’Ajuntament i el poble”. A més ha matisat que “l’Alcaldia no ha estat en discussió perquè sabíem la realitat de què partíem”.

mar chesa

jose ramiro

José Ramiro, que serà l’Alcalde d’Ondara durant els pròxims 4 anys, ha assegurat que “és un pacte que millora l’anterior per a fer-ho més eficient, perquè ho fem des de l’experiència dels últims 4 anys”, i ha volgut aprofitar per a agrair “el seu suport i generositat” tant al col·lectiu de Compromís per Ondara com a l’agrupació Socialista, que estan darrere dels regidors de Compromís i darrere dels regidors del PSPV-PSOE d’Ondara. Quant al cost econòmic polític, ha avançat que serà pràcticament el mateix que fins ara. José Ramiro ha detallat l’organització i distribució de delegacions entre els membres del nou equip de govern.

En referència a l’organització del nou equip de govern, l’Alcalde serà José Ramiro, la 1a tinent d’alcaldia Mar Chesa, la 2a tinent d’alcaldia Raquel Mengual, i el 3r tinent d’alcalde Francesc Giner. La portaveu de l’Equip de Govern serà Mar Chesa.

Els equips de treball i les corresponents delegacions s’han dividit en dos grans equips; el tècnic, el responsable del qual serà José Ramiro, i el social, encapçalat per Mar Chesa. L’equip tècnic serà l’encarregat de les Regidories més orientades a l’economia, planificació, personal, etc., les encarregades del dia a dia del funcionament de l’Ajuntament. L’equip social s’encarregarà de les Regidories més orientades a la ciutadania i als actes i esdeveniments que s’organitzen any rere any. Emmarcades en aquests dos equips es troben sis grans àrees. Les àrees de Governació i Règim interior; Finances i Hisenda; Dinamització econòmica i gestió estratègica; i Sostenibilitat i Medi Ambient, estaran coordinades per José Ramiro. Les àrees de Serveis a les persones i de Serveis sociosanitaris estaran coordinades per Mar Chesa.

Dins de cadascuna de les àrees, les delegacions queden distribuïdes de la manera següent:

ÀREA DE GOVERNACIÓ I RÈGIM INTERIOR

Coordinador d’Àrea: Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • SEGURETAT CIUTADANA, POLICIA LOCAL I PROTECCIÓ CIVIL Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS Regidora delegada: Mari Carmen Velázquez Rosado

 • COMPRES I CONTRACTACIÓ: Regidora delegada: Raquel López Díaz

 • RÈGIM JURÍDIC I INTERIOR: Regidora delegada: Raquel López Díaz

 • PERSONAL Regidora delegada: Raquel López Díaz

 • MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ: Regidora delegada: Raquel López Díaz

 • MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES Regidor delegat : Miguel Gomis Sancho

ÀREA DE FINANCES I HISENDA

Coordinador d’Àrea: Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • HISENDA Regidora delegada: Raquel López Díaz. La delegació d’Hisenda comprèn expressament: Pressupost municipal, Ordenances fiscals i Tresoreria.

 • PATRIMONI MUNICIPAL Regidora delegada: Raquel López Díaz

ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I GESTIÓ ESTRATÈGICA

Coordinador d’Àrea: Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor. Comprèn expressament: Empresa, Comerç, Turisme i Indústria.

 • FORMACIÓ I OCUPACIÓ Regidora delegada: Mar Chesa Pedrós

 • COMUNICACIÓ Regidora delegada: Raquel Mengual Bisquert

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Coordinadora d’àrea: Mar Chesa Pedrós

 • EDUCACIÓ Regidora delegada: Mar Chesa Pedrós

 • ESPORTS Regidora delegada: Mar Chesa Pedrós. La delegació d’Esports comprèn expressament: Escoles Esportives, Clubs Esportius i activitats esportives.

 • DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA I ASSOCIACIONISME Regidor delegat: Miguel Gomis Sancho

 • TRANSPARÈNCIA Regidora delegada: Raquel López Díaz

 • INFÀNCIA I JOVENTUT Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • CULTURA Regidora delegada: Raquel Mengual Bisquert La delegació de Cultura comprèn expressament: Foment de la Cultura, Història Local i Agermanaments.

 • LLENGUA Regidora delegada: Mar Chesa Pedrós

 • FESTES I TRADICIONS Regidor delegat: Miguel Gomis Sancho

 • MAJORS Regidora Delegada: Mari Carmen Velázquez Rosado. La delegació de Majors comprèn expressament: Majors, Residència i Centre de Dia

 • RESIDENTS ESTRANGERS Regidora delegada: Raquel Mengual Bisquert

 • IGUALTAT I DONA Regidora delegada: Raquel Mengual Bisquert

ÀREA DE SERVEIS SOCIOSANITARIS

Coordinadora d’àrea: Mar Chesa Pedrós

 • ATENCIÓ SOCIAL Regidora delegada: Mª Carmen Velázquez Rosado. La delegació d’Atenció Social comprèn expressament: Coordinació amb la MASSMA, relació i col·laboració amb associacions assistencials, Protecció i Atenció Social, Solidaritat i Dependència.

 • SANITAT Regidora Delegada: Mª Carmen Velázquez Rosado

ÀREA DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

Coordinador d’àrea: Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • AGENDA 2030 Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • URBANISME, MOBILITAT URBANA I PATRIMONI URBÀ Regidor delegat: Francesc Antoni Giner Camaró. La delegació d’Urbanisme comprèn expressament: Territori, Planejament, Gestió i Disciplina Urbanística, Trànsit i via pública urbana i Protecció, recuperació i rehabilitació del Patrimoni arquitectònic.

 • AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, TERME MUNICIPAL I RECURSOS HÍDRICS Regidor delegat: Pere Josep Picornell Vives. La delegació d’Agricultura i Medi Ambient comprèn expressament: Agricultura, Medi Ambient, Gestió Integral de Residus, Entorn Rural, Camins, Recuperació de Terme Municipal, Neteja i/o explotació de parcel·les agrícoles, Banc de Terres, Consell Agrari i Comunitat de Regants.

 • PARCS, JARDINS, ESPAIS NATURALS I BENESTAR ANIMAL Regidor delegat: Pere Josep Picornell Vives. La delegació de Parcs, Jardins, Espais Naturals i Benestar Animal comprèn expressament: Parcs urbans, Jardins Municipals, Foment d’espais verds i arbratge, paisatges, Àrea Recreativa Vaig moldre Coví, Barrancs, Riu Girona, Serra de Segària, Relació amb entitats protectores d’animals i tot el Benestar Animal.

 • MANTENIMENT PÚBLIC I SERVEIS Regidor delegat: Pere Josep Picornell Vives. La delegació de Manteniment Públic i Serveis comprèn expressament: Pluvials, enllumenat, aigua potable, gas, clavegueram, etc.

Quant a les Empreses Municipals (PIMON i SINMA), s’ha puntualitzat que estan en un procés de fusió que ha de culminar el 31 de desembre de 2019. En el primer semestre de 2020, s’abordarà una actualització dels estatuts per a plasmar una millor organització de les mateixes, a més de dotar-les de ferramentes de transparència, participació, gestió eficient, anticorrupció, etc. Per tant, l’organització en l’estructura directiva de les empreses serà la següent; fins als nous estatuts, el Conseller Delegat serà Francès Antoni Giner Camaró i la Secretària serà Raquel López Díaz. En la proposta de nous estatuts, el Conseller Delegat Executiu serà Francesc Antoni Giner Camaró i la Consellera Delegada Institucional serà Raquel López Díaz.

Detallant de forma personal cadascuna de les delegacions que corresponen als membres de l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Ondara en la nova legislatura 2019-2013:

José Ramiro

Alcaldia

Seguretat Ciutadana, Policia Local i Protecció Civil

Promoció Econòmica i Turisme

Agenda 2030

Infància i Joventut

Mar Chesa

Formació i Ocupació

Educació

Esports

Llengua

Raquel Mengual

Comunicació

Cultura

Residents Estrangers

Igualtat i Dona

Pere Picornell

Agricultura, Medi Ambient, Terme Municipal i Recursos Hídrics

Manteniment Públic i Serveis

Parcs, Jardins, Espais Naturals i Benestar Animal

Francesc Giner

Urbanisme, Mobilitat Urbana i Patrimoni Urbà

Conseller Delegat Empreses Municipals

Raquel López

Compres i Contractació

Règim Jurídic i Interior

Personal

Modernització de l’Administració

Hisenda

Patrimoni Municipal

Transparència

Secretaria Empreses Municipals, Posteriorment Consellera Delegada Institucional

Mari Carmen Velázquez

Protocol i Relacions Institucionals

Atenció Social

Sanitat

Majors

Miguel Gomis

Festes i Tradicions

Democràcia Participativa i Associacionisme

Manteniment d’Infraestructures

pacte signat

Publicado en Actualitat, Política.